Pelastakaa Lapset mukana Care Day -juhlapäivässä nostamassa esille sijaishuollon onnistumisia

Suomessa on tällä hetkellä sijoitettuna kodin ulkopuolella yli 18 000 lasta. Helmikuun 19. päivä vietettävän kansainvälisen Care Dayn tarkoituksena on juhlistaa sijaishuollossa asuvia tai asuneita lapsia sekä heistä välittäviä henkilöitä.

Pelastakaa Lapset ry:n järjestämän perhehoidon piirissä ja lastenkodeissa on lähes 200 lasta, jotka juhlistavat tällä viikolla sijaisperheittensä ja työntekijöidensä kanssa kansainvälistä Care Day -juhlapäivää.

Maailman suurimman sijaishuollon juhlan alkuperäisenä ideana on ollut nostaa esiin sijoitettujen lasten ja nuorten ääntä ja oikeuksia sekä yhdistää sijaishuoltoon liittyviä henkilöitä keskustelemaan ja jakamaan tietoa sijaishuollosta. Care Day -juhlapäivän taustalla on ajatus, että jokaisen sijaishuollossa olevan lapsen tulisi kokea olevansa arvostettu ja rakastettu ja nähdä maailma täynnä mahdollisuuksia.

– Sijaishuollon ja lastensuojelun julkisuuskuva painottuu helposti epäonnistumisiin ja epäkohtiin. Silloin näkemättömiin jää se merkittävä ja tärkeä puoli, missä sijaishuollolla onnistutaan tarjoamaan monille lapsille turvallinen lapsuus, huomauttaa Pelastakaa Lasten palvelutoiminnan kehittämispäällikkö Tove Lönnqvist.

Pelastakaa Lapset on huolissaan lastensuojeluun liittyvästä stigmasta ja muistuttaa, että sijaishuollolla tarjotaan lukuisille lapsille turvallinen kasvuympäristö.

– Lapsen erilaisuuden kokemus, ryhmän ulkopuolelle jättäminen ja häpeä ovat osaksi seurausta sijaishuollon ja lastensuojelun stigmasta. Kouluterveyskyselyiden mukaan lastensuojelun lapset kokevat ikätovereitaan enemmän kiusaamista. Vanhempien kynnys hakea apua ylipäätään lastensuojelusta on usein liian korkea liittyen epäluuloihin, häpeän ja pelkoon, kertoo Lönnqvist.

Negatiivisen julkisuuskuvan on yleisesti arvioitu myös vaikeuttavan työntekijöiden saatavuutta alalle, jolla on tärkeä tehtävä lapsen oikeuksien suojelijana.

Pelastakaa Lasten sekä muun maailman sijaishuollon Care Day juhlintaa voi seurata hashtagilla #Careday21 #sijaishuollonjuhlapäivä.