Pelastakaa Lapset muistuttaa: Lapsen oikeudet ensisijaisia myös itärajalla 

Hallitus on tänään julkaissut lakiesityksen välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Pelastakaa Lapset pitää hyvänä, että esityksessä on huomioitu lasten asema erityisen haavoittuvana ryhmänä. Pelastakaa Lapset edellyttää, että lapsilla ja lapsiperheillä on oltava tosiasiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa ja lapsia on suojeltava rajoilla riippumatta heidän tilanteestaan tai statuksestaan. 

”Rajaa koskevassa lainsäädännössä on varmistettava, että lasten ja lapsiperheiden oikeudet pystytään myös käytännössä turvaamaan. Emme halua Suomen rajoille samanlaisia lapsikohtaloita, jollaisia olemme nähneet Välimeren rannoilla ja muualla Euroopassa”, toteaa Pelastakaa Lapset ry:n yhteiskuntasuhdejohtaja Veli Liikanen.  

Pelastakaa Lapset muistuttaa, että jos poikkeuslaki säädettäisiin, olisi ensisijaisen tärkeää vahvistaa viranomaisten osaamista erityisen haavoittavassa asemassa olevien lasten erityistarpeiden tunnistamiseksi.  

”Turvapaikkaa hakevien ja hädässä olevien lasten kohtaaminen vaatii erityisiä taitoja ja viranomaisille on tarjottava tähän koulutusta ja ohjeistusta. Lapset ovat kuitenkin syyttömiä omaan tilanteeseensa”, Liikanen sanoo.   

Esitystä poikkeuslaiksi on arvioitava suhteessa kansainvälisiin sopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut. Maailman johtavana sitoutumattomana lapsijärjestönä Pelastakaa Lapset kiinnittää erityistä huomiota lasten oikeuksien toteutumiseen.