Pelastakaa Lapset laajentaa Ukrainan sotaa paenneiden tukemista Suomessa – moni haluaa auttaa vapaaehtoisena

Ukrainan sotaa on paennut Suomeen jo yli 21 000 ihmistä. Pelastakaa Lapset on maaliskuusta lähtien tarjonnut paenneille psykososiaalista tukea lapsiystävällisissä tiloissa mm. Helsingin Länsisatamassa, tilapäismajoituksessa Taipalsaarella ja vastaanottokeskuksessa Tampereella. Perheille on myös jaettu lahjakortteja ruokakauppaan akuuttien tarvikkeiden hankkimiseen. Avustustoimet laajenevat nyt eri puolilla Suomea, ja monet ovat ilmoittautuneet mukaan vapaaehtoistyöhön.

Pelastakaa Lapset on maaliskuusta lähtien auttanut Ukrainan sotaa Suomeen pakenevia lapsia ja perheitä lapsiystävällisissä tiloissa, joiden toimintaan osallistuminen tukee kriiseistä ja häiriötilanteista toipumista. Rutiinit, samoin kuin leikkiin tai muuhun puuhaan uppoutuminen auttavat lapsia unohtamaan sodan traumat edes hetkeksi.

Lapsiystävällisten tilojen toimintaa on järjestön työntekijöiden ja vapaaehtoisten voimin pyöritetty Helsingin Länsisatamassa, Taipalsaarella tilapäismajoituksessa ja vastaanottokeskuksessa Tampereella. Toiminta on laajentunut Turun ja Kemijärven vastaanottokeskuksiin sekä Joensuussa Pelastakaa Lasten Perheentalolle. Lapsiystävällinen tila -toimintaa on suunnitteilla myös muutamalle uudelle paikkakunnalle. Pelastakaa Lasten kriisivalmiuden toimintaan on Ukrainan sodan puhkeamisen jälkeen ilmoittautunut mukaan suuri joukko vapaaehtoistyöntekijöitä.

Perheille tarjolla akuuttia tukea ja apua uuteen maahan asettumiseen

Lapsiystävällinen tila tarjoaa kriisitilanteissa lapsille turvallisen ympäristön, jossa lapsi saa ensisijaisesti olla lapsi ja tehdä lapselle ominaisia asioita, kuten leikkiä ja pelata, sekä hetkeksi unohtaa huolet ja pelot. Tila mahdollistaa myös vanhemmille hengähdyshetken sekä aikaa omien asioiden hoitamiseen. Ohjattua toimintaa toteuttavat koulutetut vapaaehtoiset, joilla on osaamista pakolaistaustaisten ja kriisitilanteista kärsivien lasten kanssa toimimiseen. Lapsi voidaan ohjata tarvittaessa lisätuen piiriin.

”Länsisataman lapsiystävällisessä tilassa on käynyt tähän mennessä 300 lasta, joista suurin osa on ollut alle kouluikäisiä. Väsymystä ja kuormitusta on näkynyt niin lapsissa kuin vanhemmissa, mutta myös hymyä ja naurua”, Pelastakaa Lasten valmiussuunnittelun asiantuntija Anna Mikkonen kertoo.

Länsisataman ja Joensuun Perheentalon lapsiystävällisen tilan työntekijät ja Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset jakavat Ukrainan sotaa paenneille perheille lahjakortteja ruokakauppaan, jotta perheet voivat tehdä akuutteja hankintoja, kuten ostaa hygieniatarvikkeita, sillä monet ovat lähteneet liikkeelle vain pienten laukkujen kanssa ja vastaanottorahan saaminen saattaa ruuhkautumisen takia viivästyä.

Vastaanottokeskuksissa Pelastakaa Lapset ryhtyy puolestaan jakamaan lapsille puuhatarvikkeita stressin lievittämiseen. Ukrainasta saapuneet perheet voivat saada Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksiltä tukea myös lasten harrastuksiin.

Pelastakaa Lapset on käynnistänyt keräyksen ylläpitääkseen ja laajentaakseen avustustoimintoja Ukrainan sotaa Suomeen paenneille. Lahjoitukset osoitteessa: https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kampanjat/ukrainan-kriisi-suomessa/.