Pelastakaa Lapset laajentaa hätäapuaan Afganistanissa ja Somaliassa

Suomen ulkoministeriö on myöntänyt Pelastakaa Lapset ry:lle 1,5 miljoonaa euroa hätäavun laajentamiseen Afganistanissa ja Somaliassa. Ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella vastaamme näissä maissa kaikkein suurimmassa tarpeessa olevien lasten ja perheiden hätään.

Sota Afganistanissa on kestänyt jo 40 vuotta. Jo ennestään hälyttävää humanitaarista kriisiä ovat pahentaneet syvä talouskriisi, yleinen epävarmuus ja heikko peruspalveluiden saatavuus. Afganistanilaiset perheet kärsivät talouden taantumasta, lisääntyvästä köyhyydestä, kasvavasta elintarvikepulasta ja nälästä. 24 miljoonan ihmisen arvioidaan olevan humanitaarisen avun tarpeessa tämän vuoden aikana. Heistä puolet on lapsia.

Erityisesti sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten asema ovat Afganistanissa olleet jo pitkään heikolla tasolla.

Somaliaa koetellut vakava kuivuus pahenee entisestään kolmannen niukan sadekauden jälkeen. Somalian hallitus julisti marraskuussa 2021 maahan kansallisen hätätilan jatkuvan kuivuuden seurauksena.

Välittömän humanitaarisen avun tarpeessa ennustetaan vuonna 2022 olevan 7,7 miljoonaa ihmistä. Yli 2,9 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotiseutunsa muun muassa konfliktin, kuivuuden ja kasvavan elintarvikepulan seurauksena. Alueen konfliktit ja koronapandemia heikentävät entisestään kodeistaan paenneiden asemaa.

Ruokaturvan ja tyttöjen aseman huomioivan lastensuojelun vahvistaminen Afganistanissa

Afganistanissa Pelastakaa Lapset parantaa Suomen ulkoministeriön ja suomalaisten lahjoittajien tuella lasten ja perheiden ruokaturvaa ja lasten suojelua Saripulin provinssissa. Lastensuojeluun yhdistetään käteisapu, jonka avulla perheet voivat tukea lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia.

Lastensuojelun kautta lapset saavat psykososiaalista tukea. Erityisesti nuorien tyttöjen itsetuntoa vahvistetaan, jotta he osaisivat ilmaista toiveensa ja tarpeensa ja hakea apua, kun he sitä tarvitsevat. Yhteisöjä ja yhteisöjen johtajia koulutetaan lastensuojeluongelmien ehkäisyyn ja niiden hoitamiseen. Myös vanhempia tuetaan väkivallattomassa ja tasa-arvoisessa vanhemmuudessa.

Työ tavoittaa 19 615 ihmistä. Heistä lapsia on 14 920, 7460 tyttöä ja 7460 poikaa. Työ kestää kymmenen kuukautta alkaen huhtikuussa 2022.

Vammaisinkluusion edistäminen maan sisäisten pakolaisten perheissä Somaliassa

Somaliassa Pelastakaa Lapset tukee haavoittavimmassa asemassa olevia maan sisäisiä pakolaisia Abudwakin alueella. 738 kotitaloutta saa kuukausittaisen 110 dollarin mobiilikäteisavun 4 kuukauden ajan.

Pelastakaa Lapset keskittyy tukemaan erityisesti perheitä, joissa on joko vammaisia lapsia tai vammainen huoltaja. Käteisapu mahdollistaa lapsille hyvinvointia ja kehitystä tukevan hoivan ja vanhemmuuden. Lasten suojelulla ehkäistään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja puututaan ongelmiin, kuten lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, kaltoinkohteluun ja heitteillejättöön.

Työtä tehdään ja vammaisinkluusiota vahvistetaan yhteistyössä Somali Peace Linen sekä paikallisen vammaisjärjestön Daryeel Disability Organizationin kanssa.

Työ tavoittaa suoraan 7911 ihmistä, joista 5672 on lapsia, 3086 tyttöä ja 2526 poikaa. Työ kestää yhdeksän kuukautta ja alkaa huhtikuussa 2022.