Pelastakaa Lapset julkaisee ”Mun keho mun rajat” -oppaan nuorille alastonkuvien jakamisesta ja seksuaalissävytteisestä viestittelystä 

Mun keho mun rajat -opas on tarkoitettu 13−17-vuotiaille nuorille. Oppaassa kerrotaan, mitä nettiympäristössä tapahtuva lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta on ja nostetaan esiin tärkeitä huomioita alastonkuvien jakamisesta suostumuksellisessa suhteessa ikätoverin kanssa. Oppaassa annetaan toimintaohjeita esimerkiksi tilanteisiin, joissa nuoren alastonkuvaa levitetään ja aikuinen lähestyy nuorta seksuaalissävytteisesti netissä.

Mun keho mun rajat -opas pyrkii tarjoamaan tietoa alastonkuvien jakamisesta ja niin suostumuksellisesta kuin aikuisen nuoreen kohdistamasta loukkaavastakin seksuaalissävytteisestä viestittelystä. Opas on tehty helppolukuiseksi konkreettisine esimerkkeineen ja toimintaohjeineen. Oppaan lopussa on tietovisa, jonka nuori (ja aikuinenkin) voi tehdä testatakseen osaamisensa oppaan luettuaan.

Opas on ensisijaisesti tarkoitettu nuorille itselleen, mutta sitä voivat käyttää myös nuoren vanhemmat ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset puheeksi ottamisen tukena keskusteltaessa netissä tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja seksuaaliväkivallasta sekä turvallisesta netin käytöstä.

”Nuorilla on oikeus tietoon seksuaalisuudesta ja tilanteista, joissa nuoren seksuaalisuutta voidaan loukata. Tieto esimerkiksi netissä tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja seksuaaliväkivallasta voi auttaa nuorta toimimaan ja suojautumaan tilanteessa, jossa nuori epäilee aikuisen lähestyvän häntä seksuaalisessa tarkoituksessa”, kertoo Pelastakaa Lasten “Lasten suojelu ja Nettivihje” –toiminnon asiantuntija Janita Tasa.

Pelastakaa Lasten Nettivihje-palveluun (www.nettivihje.fi/ilmoita) voi kuka tahansa tehdä ilmoituksen, jos lapsi tai nuori on kohdannut aikuisen taholta seksuaalista häirintää, houkuttelua tai seksuaaliväkivaltaa netissä. Nettivihje on matalankynnyksen ilmoituspalvelu, joka toimii yhteistyössä poliisin kanssa.

Opas on vapaasti luettavissa ja ladattavissa netistä osoitteesta: www.pelastakaalapset.fi/munkehomunrajat