Lapset kävelemässä kouluun Jemenissä, Lahjissa.

Pelastakaa Lapset: Jemenissä yli 4,5 miljoonaa lasta vaarassa jäädä ilman koulutusta

Yhdeksän vuotta jatkuneen konfliktin seurauksena kaksi viidestä jemeniläisestä lapsesta on vaarassa jäädä ilman koulutusta. Konflikteja paenneet lapset keskeyttävät koulunsa kaksi kertaa todennäköisemmin kuin muut, kertoo Pelastakaa Lasten raportti.   

Yli 4,5 miljoonaa jemeniläistä lasta on joutunut keskeyttämään koulunsa konfliktin seurauksena, kertoo Pelastakaa Lasten tuore raportti. Jemenin konflikti on kestänyt jo yhdeksän vuotta.  

Raportin mukaan kolmanneksessa kyselyyn vastanneista perheistä on vähintään yksi lapsi, joka on keskeyttänyt koulun viimeisten kahden vuoden aikana. 

Vuonna 2022 Jemeniin saatiin YK:n välittämien rauhanneuvotteluiden ansiosta väliaikainen aselepo. Se päättyi kuitenkin puolen vuoden jälkeen, virallisesti lokakuussa 2022. Laajamittaiset taistelut eivät kuitenkaan alkaneet uudelleen ja uhrien määrä on laskenut. Tästä huolimatta kaksi kolmasosaa opiskelijoista (76 %) ilmoitti, etteivät he edelleenkään koe oloansa turvalliseksi. Myös 14 % perheistä kertoi väkivallan olleen syy lasten koulun keskeyttämiselle. 

Jatkuvan väkivallan ja romahtaneen talouden seurauksena maan väestöstä kaksi kolmasosaa elää köyhyysrajan alapuolella. Tämän vuoksi kuukausittaiset koulumaksut ja oppimateriaalien kustannukset ovat liikaa monille perheille.  

Kokonaisen sukupolven tulevaisuus vaarassa  

Ilman välitöntä puuttumista kokonainen sukupolvi on vaarassa jäädä vaille kunnollista koulutusta. 

12-vuotias Rami* kertoo, kuinka hän joutui keskeyttämään koulun auttaakseen perhettään. 

”Kuinka voisin mennä kouluun, kun rahamme eivät riitä ja sisarukseni tarvitsevat ruokaa? Minun täytyi jäädä pois koulusta, jotta voin tehdä töitä.  

Pelastakaa Lasten  vt. maajohtaja Jemenissä toteaa, että käsillä on ennen näkemätön koulutuskriisi.  

”Jemenin lapset ansaitsevat kasvaa turvassa ja saada laadukasta koulutusta. Perheet tarvitsevat ennen kaikkea virallisen tulitauon. Ilman sitä he jäävät tähän välitilaan”, Mohamed Mannaa sanoo. 

Pelastakaa Lapset kehottaa kaikkia osapuolia, mukaan lukien Jemenin viranomaisia, avunantajavaltioita, instituutioita ja humanitaarisia toimijoita, vastaamaan kiireesti lasten ja perheiden tilanteeseen Jemenissä. Osapuolten tulisi sitoutua uuteen rauhanprosessiin, koulujen ja opiskelijoiden suojelun varmistamiseen sekä koulutuksen ja lasten suojelun rahoituksen turvaamiseen.  

Lue Pelastakaa Lasten raportti: Hanging in the Balance: Yemeni Children’s Struggle for Education | Save the Children’s Resource Centre