Pelastakaa Lapset jakanut ruoka-apua jo yli miljoonalla eurolla – Pitkittynyt koronakriisi ajanut lapsiperheitä ahdinkoon

Koronaviruksen aiheuttama pitkittynyt poikkeustilanne on vaikuttanut laajamittaisesti lapsiperheiden talouteen. Useat perheet ovat joutuneet turvautumaan ulkopuoliseen apuun selvitäkseen elämän perusasioista. Pelastakaa Lapset on tukenut ahdinkoon joutuneita lapsiperheitä koronakriisin puhkeamisesta alkaen ruoka-avulla jo yli miljoonalla eurolla. Lahjoitusvaroin jaetun ruoka-avun piiriin on kuulunut yli 10 000 perhettä ja lähes 27 000 lasta.

Pelastakaa Lapset käynnisti maaliskuussa 2020 uuden ruoka-avustushankkeen auttaakseen koronakriisin takia ahdinkoon joutuneita lapsiperheitä. Täysin lahjoitusvaroihin tukeutuvassa ruoka-avustushankkeessa on jaettu lapsiperheille 70 euron lahjakortteja ruokakauppaan. Avulle on ollut suurta tarvetta ympäri Suomen.

APUA TARVITAAN EDELLEEN – VOIT AUTTAA LAHJOITTAMALLA

”Avun tarpeen ja antamisen mittakaava yllätti meidät. Olemme jakaneet lahjoitusten turvin ruoka-apua viimeisen 1,5 vuoden aikana jo yli miljoonalla eurolla. Tukea on tänä aikana saanut yli 10 000 perhettä ja lähes 27 000 lasta. Osalla perheistä heikko taloustilanne on pitkittynyt ja heille on myönnetty avustusta useamman kerran”, kertoo Pelastakaa Lasten lapsiköyhyysasiantuntija Aino Sarkia.

Ruoka-avulla on ollut suuri merkitys paitsi perheiden taloudelliseen selviytymiseen, myös perheiden hyvinvointiin ja jaksamiseen tänä erittäin haastavana poikkeusaikana.

”Olemme todella kiitollisia kaikille yksityishenkilöille ja yrityksille, joiden myöntämien lahjoitusten ansiosta olemme voineet tukea perheitä ja lapsia yli miljoonalla eurolla. Ruokatukea ovat jakaneet aluetoimistojemme lisäksi lähes 60 vapaaehtoisvoimin pyörivää paikallisyhdistystä yhdessä kumppaneidensa kanssa. Heille jokaiselle kuuluu lämmin kiitos avun perille viemisestä”, Sarkia sanoo.

Avulle kova tarve

Jo ennen koronakriisiä arvioitiin, että Suomessa elää yli 120 000 lasta vähävaraisissa perheissä. Määrän arvioidaan kasvaneen koronakriisin myötä. Osa lapsiperheistä tarvitsee apua elämän perusasioissa, kuten ruoan ja taloustarvikkeiden ostoon. Ruokalahjakortteja jakavista paikallisyhdistyksistä eri puolilla maata kerrotaan, että avulle on edelleen kova tarve.

”Tilanne on edelleen haasteellinen, ja lahjakortit ovat tulleet tarpeeseen”, Pelastakaa Lasten Salon paikallisyhdistyksestä kerrotaan. Yhdistys kuvaa heiltä tukea saaneisiin kuuluneen niin yksinhuoltajia, työttömiä, lomautettuja, sairaseläkeläisiä, vammaisten lasten vanhempia kuin suurperheitäkin.

Myös Pelastakaa Lasten Valkeakosken paikallisyhdistyksen mukaan avulle on tarvetta. ”Lahjakorttien saajat ovat olleet yllättyneitä ja kiitollisia. Tarvetta todella on. Vastaanottajia olisi enemmän kuin on mahdollisuus jakaa”, yhdistyksestä kuvaillaan.

Perheiden vaikea tilanne ja ruokalahjakorttien tuoma konkreettinen apu näkyy myös tukea saaneiden palautteissa. ”Kiitos ihan älyttömän paljon. Aivan ihana asia. Ihan uskomaton, miten kiitollinen olen tällaisesta, kyllä tulee niin tarpeeseen”, kertoo eräs tuensaaja. Toinen apua saanut puolestaan sanoo: ”Voi ihanaa, ei löydy sanoja, joilla kiittäisin. Ruoka-apu on todella tarpeen.”

TUE TYÖTÄMME JA AUTA VÄHÄVARAISIA PERHEITÄ

Valtiolta ja kunnilta tarvitaan toimenpiteitä

Pelastakaa Lasten mukaan koronakriisistä selviytyminen edellyttää toimenpiteitä ja investointeja valtiolta ja kunnilta. Kriisi on aiheuttanut lomautuksia, työttömyyttä ja haasteita eri ammattialojen ja yrittäjien toimintaedellytyksiin. Vaikutukset näkyvät useiden perheiden arjessa ja taloudellisessa tilanteessa. Työllistymisen edistäminen on avainasemassa kriisistä selviytymisessä.

”Hallituksen työllistämistoimien lykkäämisellä on merkittäviä vaikutuksia monen lapsiperheen elämään ja toimeentuloon. Kuntien työllisyyskokeilut helpottavat toivottavasti pitkään työttömänä olleiden ja nuorten työllistymistä. Tämä kaikki vaatii tulevina vuosina valtion ja kuntien tiivistä yhteistyötä”, sanoo Pelastakaa Lasten erityisasiantuntija Tiina-Maria Levamo.

Koronapandemian vaikutukset näkyvät ja tuntuvat paitsi Suomessa, myös koko Euroopassa. Siksi tarvitaan Euroopan laajuista yhteistyötä.

”Ennen koronakriisiä yksi neljästä lapsesta Euroopassa eli köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa. Nyt tilanne on heikentynyt entisestään. Eurooppalainen lapsitakuu (Child Guarantee), joka velvoittaa myös Suomea, on tärkeä edistysaskel erityisesti nyt. Sen tavoitteena on turvata haavoittuvassa asemassa olevien lasten hyvinvointi ja Suomen tulee laatia kansallinen suunnitelma tätä varten”, Levamo kertoo.

AUTA VÄHÄVARAISIA LAPSIA JA PERHEITÄ – LAHJOITA