Kolme nuorta reppujen kanssa kaupunkimaisemassa.

Pelastakaa Lapset huolissaan: yritysvastuudirektiivin kaatumisella olisi vakavia vaikutuksia lapsen oikeuksiin 

Pelastakaa Lapset on huolestunut esityksestä, jonka mukaan Suomi voisi pidättäytyä äänestämästä ja osallistua yritysvastuudirektiiviesityksen kaatamiseen EU:n neuvoston kokouksessa 9. helmikuuta. Järjestön mukaan direktiivillä on merkittävä vaikutus lapsen oikeuksien toteutumiseen. Pelastakaa Lapset vaatii, että Suomi äänestää yritysvastuudirektiiviesityksen puolesta. 

Pelastakaa Lapset pitää pitkään valmisteltua EU-laajuista yritysvastuudirektiiviä merkittävänä lapsen oikeuksien toteutumista edistävänä toimena. Nyt käsittelyssä oleva direktiivi, tarkemmin sanottuna huolellisuusvelvoite, olisi järjestön mukaan tärkeä askel vastuullisuussääntelyn tiellä. 

Eduskunnan suuri valiokunta käsittelee hallituksen esitystä Suomen kannaksi kokouksessaan torstaina 8. helmikuuta. Esityksen mukaan Suomi voisi pidättäytyä äänestämästä eli käytännössä osallistua yritysvastuudirektiivin kaatamiseen. 

“Yritysten toiminta vaikuttaa monin tavoin lasten elämään. Käsittelyssä oleva direktiivi on tärkeä askel vastuullisuuden edistämisessä sekä ihmisoikeus- ja ympäristöriskien huomioimisessa yritysten toiminnoissa ja arvoketjuissa lapsen edun mukaisesti”, toteaa Pelastakaa Lasten yritysyhteistyöpäällikkö Camilla Ekholm

Järjestö huomauttaa, että monet yritykset ovat toivoneet tarkempaa sääntelyä muun muassa ilmastotoimien osalta, jotta pelisäännöt olisivat samoja kaikille EU:n alueella toimiville yrityksille ja niiden toimitusketjuissa. Kestävä ja vastuullinen yritystoiminta nähdään myös Suomen ja suomalaisten yritysten etuna. 

Pelastakaa Lapset muistuttaa, että Suomi on aiemmin jättänyt kansallisen yritysvastuulainsäädännön toteuttamatta sillä perusteella, että pitkään valmisteltu EU:n yritysvastuudirektiivi on ollut valmistelussa. 

Nyt loppusuoralla olevalla direktiivillä olisi mahdollisuus edistää miljoonien lasten oikeuksia globaalisti ottaen huomioon EU:n kokoluokan markkina-alueena ja direktiivin velvoitteet yritysten arvoketjujen suhteen. 

“Yritysten rooli niin ympäristö- kuin ihmisoikeuskysymyksissä on merkittävä. Yritysten ja organisaatioiden vastuullisuusteoilla on ollut ja tulee olemaan entistä tärkeämpi merkitys, ja edelläkävijäyritysten avulla on saatu aikaan paljon positiivista muutosta viime vuosikymmeninä,” Ekholm muistuttaa.