Kaksi nuorta koulun pihalla selin kameraan.

Pelastakaa Lapset huolissaan: yhteiskunnan turvaverkot pettämässä pienituloisten perheiden lapsilta

Pelastakaa Lasten Lapsen ääni 2023 -kysely paljastaa, että pienituloisten perheiden lapset kokevat huolta, osattomuutta ja mielenterveyden haasteita paljon muita lapsia enemmän. Kyselyn tulosten mukaan taloudellinen epävakaus ja toimeentulovaikeudet aiheuttavat lapsille huolta, stressiä ja pelkoa. Lapsuudessa koettu köyhyys voi johtaa pitkittyneisiin, jopa ylisukupolvisiin ongelmiin, Pelastakaa Lapset muistuttaa. Järjestö vaatii hallitukselta toimia lapsiperheköyhyyden kasvun pysäyttämiseksi.

Lapsen ääni -kyselyssä nousee esille perheiden vaikeutunut taloudellinen toimeentulo ja lasten kokema huoli, stressi ja mielenterveyden haasteet. Vain 26 % pienituloisten perheiden lapsista on tyytyväisiä arkeensa, kun muilla luku on 51 %. Elämässä kokee pärjäävänsä vain 24 % pienituloisten perheiden lapsista (51 % muut).

”Kyllästynyt elämään. Ollut jo yli vuoden. Suunnittelen itsaria päivittäin.”

Lapsen vastaus Lapsen ääni 2023 -kyselyyn

”Viiltelen, haluan kuolla, kadota.”

Lapsen vastaus Lapsen ääni 2023 -kyselyyn

“Mielestäni tämä on signaali, jota hallituksemme pitäisi pysähtyä kuulemaan merkittävien sosiaaliturvaleikkausten kynnyksellä. Tuoreimpien arvioiden mukaan pienituloisissa perheissä elävien lasten määrä kasvaa tuhansilla tulevan vuoden aikana. Miten autamme lapsia, jotta he voisivat nähdä arkensa ja elämänsä antoisana eikä jatkuvana huolena, stressinä ja häpeänä”, sanoo Pelastakaa Lasten johtava asiantuntija Tiina-Maria Levamo.

Hallitus on sitoutunut vähentämään ja ehkäisemään aktiivisesti lapsiperheköyhyyttä sekä EU:n tasolla että valtakunnallisella tavoitteella nostaa köyhyydestä 33 000 lasta. Nyt tehdyissä päätöksissä ei ole kokoaisvaikutusten arvioinnista huolimatta otettu huomioon perheiden hätää ja lasten viestiä, Levamo toteaa. Suomessa sosiaaliturva koostuu palveluiden ja etuuksien yhdistelmästä, mutta näköpiirissä on lähinnä leikkauksia, eikä panostusta palveluihin.

“Tippuvatko perheet kaikkien turvaverkkojen ulkopuolelle, se on huolemme. Viiltävät leikkaukset osuvat kaikkein köyhimpien lasten arkeen, jolloin vähintään palveluihin tulisi panostaa. Lapset antavat meille viestiä, että pääsy matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin on vaikeaa. Näen valitettavasti hallituksen päätösten seurauksena lisääntyvää syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia”, Levamo sanoo.

”Mielenterveyteni on todella huono ja apua siihen on vaikea saada. Suoraan sanoen en osaa sanoa näänkö enää seuraava vuotta, jos avun saanti on tällä tolalla edelleen.”

Lapsen vastaus Lapsen ääni 2023 -kyselyyn

Suomi on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia sekä kansallista Lapsistrategiaa. Pelastakaa Lapset muistuttaa, että hallituksen tulee toteuttaa perus- ja ihmisoikeuksia takaavia velvoitteita ja pyrkiä päätöksillään aktiivisesti vähentämään ja ehkäisemään lapsiperheköyhyyttä.

Köyhyydessä eläviä lapsia ja perheitä tulee kuulla lain valmisteluissa. Hallitusohjelman toimissa vaikutusarvioinnit eivät ole ohjanneet päätöksiä leikkauksista eikä lasten kokemuksia arjestaan ole otettu vastaan.

“Kun etuuksia ja toimeentuloa heikennetään tulee tilannetta tukea ja paikata palveluilla. Muutoin perheet tippuvat ulos turvaverkoista, jolloin syrjäytyminen, mielenterveys- ja terveysongelmat lisääntyvät. Perheiden tulee saada riittävästi ennalta ehkäiseviä palveluja neuvolasta, koulukuraattorilta ja mm. täydentävästä toimeentulotuesta sosiaalitoimesta. Kuntien ja hyvinvointialueiden resurssit on turvattava, jotta palveluita on mahdollista taata,” muistuttaa Levamo.

”Toivoisin, että vaikutusvaltaiset ihmiset kuuntelisivat nuoria, eivätkä itse päättäisi mikä on meille parasta.”

Lapsen vastaus Lapsen ääni 2023 -kyselyyn