Pelastakaa Lapset: Humanitaarinen apu Sudaniin on äärimmäisen alirahoitettua

Tänään on kulunut vuosi aseellisen konfliktin alkamisesta Sudanissa ja viisi vuotta Notre Damen katedraalin tulipalosta. Notre Damen palosta uutisoitiin laajalti ympäri maailmaa ja kahdessa päivässä kerättiin yli 745 miljoonaa dollaria tuhojen korjaamiseen. Vuonna 2024 Sudanin kriisi on saanut vain vähän maailmanlaajuista huomiota. YK:n Sudanin humanitaarisen avun suunnitelman toteutukseen on tähän mennessä saatu vain 155 miljoonaa dollaria. 

Tänään, tasan vuosi Sudanin konfliktin alkamisen jälkeen, Pariisissa pidetään Ranskan, Saksan ja EU:n isännöimä Sudania ja tämän naapurimaita koskeva konferenssi.

Tämän vuoden ensimmäisten 105 päivän aikana Sudanin humanitaarisen kriisin avustustyöhön on avunantajilta saatu vain viidennes siitä rahamäärästä, mitä oli kahdessa päivässä luvattu Pariisin Notre Damen katedraalin jälleenrakentamiseen.

Sudanin sota on aiheuttanut maailman pahimman pakolaiskriisin. Kiihtynyt aseellinen väkivalta on pakottanut neljä miljoonaa lasta siirtymään asuinsijoiltaan. Sota on vaatinut yli 15 000 ihmisen hengen ja yhteensä 14 miljoonaa lasta on humanitaarisen avun tarpeessa. Notre Damen tulipalossa ei kuollut ketään.

Kansainväliset avunantajat ovat tähän mennessä antaneet hieman yli 155 miljoonaa dollaria YK:n Sudanin humanitaarisen avun suunnitelman toteutukseen. Tämä vastaa vain kuutta prosenttia tarvittavasta summasta. Viisi vuotta sitten lahjoittajat lupasivat vain kahdessa päivässä yli 700 miljoonaa euroa Notre Damen katedraalin jälleenrakentamiseen. Kaiken kaikkiaan kunnostustöihin kerättiin 846 miljoonaa euroa.

Viime vuonna YK:n Sudanin humanitaarisen avun suunnitelman toteutukseen saatiin alle puolet tarvittavasta summasta.

Sen lisäksi, että tänään pidettävässä avunantajien kokouksessa pyritään kuromaan umpeen avun rahoitusvajetta Sudania ja naapurimaita koskien, tavoitteena on myös vaatia konfliktin kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta sekä varmistamaan humanitaarisen avun toimittaminen täysimittaisesti, turvallisesti ja esteettömästi.

Pelastakaa Lasten ja ACLED-tutkimuslaitoksen viime viikolla julkaisemien tietojen mukaan puolet Sudanin lapsista on ollut alle viiden kilometrin päässä välittömästä taistelutoiminnasta, tulituksesta pommituksista tai räjähdyksistä kuluneen vuoden aikana.

– Maailmalla ei ole ryhdytty kollektiivisiin ponnisteluihin lasten suojelemiseksi Sudanissa. Nyt voimme karusti todeta, että ihmiset välittävät enemmän rakennuksesta kuin 14 miljoonasta lapsesta. Toimettomuudelle on saatava loppu. Päättäjien tänään sitouduttava lisärahoitukseen Sudanin lasten ja perheiden tarpeita varten, sanoo Pelastakaa Lasten Sudanin maajohtaja Arif Noor.

– On lisäksi äärimmäisen tärkeää, että johtajat hyödyntävät tilaisuuttaan toimia suoraan konfliktin osapuolten kanssa varmistaakseen, että nämä noudattavat kansanvälisen oikeuden velvoitteitaan. Tätä konfliktia leimaavat laajamittaiset ja kauhistuttavat lapsen oikeuksien loukkaukset. Viime vuoden aikana on raportoitu yli 3 150 lapsen oikeuksien loukkausta. Suurin osa tapauksista liittyy lasten tappamisiin ja vammauttamisiin, lasten värväämiseen ja lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan, toteaa Noor.

Pelastakaa Lapset on toiminut Sudanissa vuodesta 1983.Viime vuoden aikana järjestö tavoitti työllään 2,1 miljoonaa ihmistä, joista 1,5 miljoonaa on lapsia. Suomalaisten lahjoittajien sekä Euroopan unionin tuella toteutetaan Sudanissa mittavia hankkeita, joilla varmistetaan lasten ja perheiden pääsyä terveydenhoitoon, ravitsemuspalveluihin sekä koulutukseen. Lisäksi vahvistetaan lasten suojelua sekä tuetaan hädänalaisten perheiden toimeentuloa.