Pelastakaa Lapset auttoi viime vuonna vähävaraisten perheiden lapsia lähes 1,3 miljoonalla eurolla – avunsaajien määrä moninkertaistui 

Yli 22 000 lasta sai viime vuonna Suomessa Pelastakaa Lasten tukea. Apua annettiin yli miljoonalla eurolla ruoka-apuna, oppimateriaali- ja harrastustukena sekä mentorointina. Eväitä Elämälle -ohjelman kautta ohjattu tuki on tarkoitettu lapsille, joiden yhdenvertaiset mahdollisuudet ovat uhattuina perheen taloudellisen tilanteen tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Lue Eväitä elämälle 2020 -raportti

Koronapandemia on ollut erityisen raskas niille perheille, jotka olivat haavoittuvassa asemassa jo ennen koronaa. Köyhyys koskettaa Suomessa yli 120 000 lasta. Pelko on, että köyhyydestä kärsivien lasten määrä kasvaa koronakriisin myötä. Lapsen elämässä köyhyys vaikuttaa muun muassa koulunkäyntiin, vapaa-ajan mahdollisuuksiin ja kaverisuhteisiin. Seuraukset voivat ulottua pitkälle tulevaisuuteen.

Pelastakaa Lasten asiantuntijan mukaan myös koronakriisin keskellä on erittäin tärkeää, että lapsilla on mahdollisuuksia harrastaa. Harrastuksiin pääseminen ei saisi olla kiinni perheen varallisuudesta, sillä niillä on erittäin suuri merkitys lapsen kehitykselle.

– Perheen vähävaraisuus ei saa olla este harrastamiselle, sillä harrastukset vahvistavat lapsen itsetuntoa ja sosiaalisia suhteita. Tämä on tärkeää huomioida esimerkiksi kunnissa, joiden tulee järjestää lapsille ja nuorille edullista harrastustoimintaa heti kun koronatilanne sen sallii, sanoo lapsiköyhyysasiantuntija Aino Sarkia Pelastakaa Lapsista.

Avun saajia kahdeksan kertaa aiempaa enemmän

Viime vuonna Pelastakaa Lasten tukea sai maassamme yli 22 000 lasta (edellisenä vuonna lähes 2500 lasta). Suurta nousua selittää viime vuonna aloitettu ruokalahjakorttien jakaminen, jolla ruoka-apua sai vuoden aikana yli 8 000 perhettä ja lähes 20 000 lasta.

Tukea jaettiin Pelastakaa Lasten viiden aluetoimiston ja 59 paikallisyhdistyksen kautta. Tukemiseen käytettiin kaiken kaikkiaan reilu 1 285 000 euroa, joka jakautui ruoka-apuun (noin 706 950 euroa), oppimateriaalitukeen (noin 280 200 euroa), harrastustukeen (noin 280 300 euroa) ja mentorointiin (17 850 euroa). Keskimääräinen tukisumma harrastusten osalta oli 211 euroa ja oppimateriaalien 321 euroa.

Vaikka tukea saaneiden määrä kasvoi edellisvuodesta, vuoden 2020 oppimateriaalituki- ja harrastustukihakemusten oli määrä niin suuri, ettei tukea pystytty myöntämään kaikille hakijoille.

Eräs tukea saaneista on yksinhuoltajaäidin kasvattama toisen asteen opiskelija. Hän kuvaa saamaansa tukea monella tapaa merkitykselliseksi.

– Kaikkein suurimmalla kiitollisuudella ajattelen saamaani tukea lukion oppikirjoihin. En olisi mitenkään voinut käydä lukiota ilman Pelastakaa Lasten oppimateriaalitukea. Sen ansiosta sain opiskella ja lopulta painaa päähäni valkolakin. Siitä olen ikuisesti kiitollinen, sanoo yksi Pelastakaa Lasten tuensaajista.

Eväitä Elämälle lyhyesti

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelmalla tuetaan vähävaraisten perheiden lasten opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia. Tukea myönnetään lapsille, joiden toisen asteen opinnot tai harrastusmahdollisuudet ovat uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Ohjelman tavoitteena on edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Ohjelmaa toteutetaan valtakunnallisesti noin 60 paikkakunnalla ja se rahoitetaan täysin lahjoitusvaroin.

Vuonna 2020 Pelastakaa Lapset vastasi perheiden ja lasten vaikeaan tilanteeseen aloittamalla ruokalahjakorttien jakamisen.

Eväitä Elämälle -ohjelman tukimuodot ovat:

  • oppimateriaalituki toisen asteen opiskelijoille
  • harrastustuki
  • mentorointi yläkoululaisille ja 10. luokkalaisille
  • lomakotitoiminta (ei vuonna 2020)
  • ruokalahjakortit koronakriisin aikana

Eväitä Elämälle 2020

Lue Eväitä Elämälle 2020 raportti