OP Pohjois-Savo tukee työtä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi – 50 000 euron lahjoitus Pelastakaa Lapset ry:n varhaisen tuen palveluihin

OP Pohjois-Savon edustajisto päätti kokouksessaan 10.4.2024 pankin 50 000 euron lahjoituksesta Pelastakaa Lapset ry:n Itä-Suomen aluetoimistolle. Lahjoituksella tuetaan Pelastakaa Lapset ry:n varhaisen tuen eri palveluita pankin toimialueella Pohjois-Savossa.

Pelastakaa Lapset ry:n lapsiperheille maksuttomiin varhaisen tuen palveluihin kuuluvat esimerkiksi tukihenkilö- ja sporttikummitoiminta, joita OP Pohjois-Savo on lahjoituksellaan tukemassa Pohjois-Savon alueella. Pelastakaa Lasten tukihenkilöt ja sporttikummit ovat järjestön kouluttamia, valvomia ja tukemia vapaaehtoisia aikuisia, jotka tulevat turvallisena aikuisystävänä mukaan lapsen tai nuoren elämään.

”Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on noussut pankkimme hallinnossa ja edustajistossa tärkeäksi yhteiskuntavastuullisuusteemaksi. Lisäksi pankkimme omistaja-asiakkaat ovat kertoneet toiveensa lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemisesta Kaikkien aikojen tekoja –kyselyssä. Näiden saatujen toiveiden pohjalta lähdimme selvittämään lahjoituksen vastaanottajatahoa. Pelastakaa Lapset ry:n varhaisen tuen palvelut ovat loistava kohde lahjoitukselle, sillä niiden kautta pystytään tukemaan pohjoissavolaisia perheitä ja lapsia hyvissä ajoin, ennen kuin tilanteet muuttuvat liian vaikeiksi. Perheet pystyvät itse hakemaan tukea hyvin matalalla kynnyksellä”, OP Pohjois-Savon toimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen taustoittaa.

Kenellä tahansa voi tulla elämässään vastaan hetkiä, jolloin tarvitsee apua. Silloin on tärkeä muistaa, että kaikesta ei tarvitse selvitä yksin.

”Kenellä tahansa voi tulla elämässään vastaan hetkiä, jolloin tarvitsee apua. Silloin on tärkeä muistaa, että kaikesta ei tarvitse selvitä yksin. Pelastakaa Lapset tukee lapsia, nuoria ja heidän perheitään varhaisen tuen palveluilla jo ennen kuin ongelmat pääsevät kärjistymään”, kertoo Mervi Hakkarainen Pelastakaa Lapset ry:n Itä-Suomen aluetoimistosta.

Tukihenkilötoiminta on tarjolla alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat elämäänsä lisää turvallisia ja heitä huomioivia aikuisia. Tukihenkilöt tapaavat lasta 1-3 kertaa kuukaudessa. Lapsen tarpeita kuunnellen tukihenkilöt voivat tarjota lapselle luotettavaa aikuisseuraa keskusteluille, yhteisille leikeille, peleille tai vaikkapa ulkoiluretkille, ja auttavat erilaisissa arjen askareissa kuten läksyjen teossa.

Sporttikummit kannustavat ja tarjoavat seuraa lapsen tai nuoren liikkumiseen ja harrastamiseen. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Lapsi tapaa hänelle nimetyn sporttikummin kanssa 1-3 kertaa kuukaudessa muutaman tunnin ajan liikunnallisen tekemisen parissa.

”Tuen merkitys yksittäisen lapsen elämässä on suuri. Usein tukihenkilö- ja sporttikummi pysyy lapsen elämässä pidemmän aikaa. Olemme erittäin kiitollisia OP Pohjois-Savolle tästä merkittävästä lahjoituksesta, joka mahdollistaa tämän toiminnan jatkuvuutta ja yhä useamman lapsen tukemista”, kiittää Hakkarainen.

Pelastakaa Lapset ry tavoittaa vuosittain Suomessa kaikilla varhaisen tuen palveluillaan lähes 1800 lasta ja nuorta. Pohjois-Savon alueella Pelastakaa Lapsilla on tällä hetkellä noin 100 lasta ja nuorta tukihenkilö- ja sporttikummitoiminnan piirissä. Tarve varhaisen tuen palveluille on kasvussa; pelkästään Itä-Suomen alueella yli 100 lasta ja nuorta jonottaa mukaan toimintaan.


Pohjois-Savon Osuuspankki on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtavia pankkeja. Pankilla on 6 konttoria sekä kattavat verkko- ja puhelinpalvelut. Pohjois-Savon Osuuspankilla on 171 asiantuntijaa ja 83 121 omistaja-asiakasta (31.12.2023 tilanne). www.op.fi/pohjois-savo


Lisätiedot: