Onnistumisia maailmalta – Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien vuosiraportti 2020 on julkaistu

Historiaan jäävän haastavan, mutta toisaalta myös onnistumisia täynnä olevan vuoden 2020 aikana Suomen Pelastakaa Lasten kansainvälinen ohjelmatyö tavoitti lähes miljoona lasta ja aikuista. Puolustimme kaikista heikoimmassa asemassa olevien lapsien oikeutta eloonjääntiin, suojeluun, koulutukseen ja riittävään elintasoon. Tuloksistamme kertova Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälisen ohjelmatoiminnan vuosiraportti vuodelta 2020 on nyt julkaistu.

Vuonna 2020 koronapandemia muutti maailmaa, mutta korosti entisestään työmme merkitystä. Lapset ympäri maailmaa ovat kaikista haavoittuvimmassa asemassa, kun perheiden tulotaso, terveys ja turvallisuus joutuivat entistä suuremman uhan alle. Myös aseelliset konfliktit ja ilmastokatastrofit lisäsivät avun tarvetta.

Suomen Pelastakaa Lasten 12 pääkohdemaassa tavoitimme yhteensä 480 471 lasta ja 431 482 aikuista lapsiköyhyyteen, lastensuojeluun, oppimiseen ja terveyteen sekä ravitsemukseen keskittyvillä hankkeillamme. Tämän lisäksi osallistuimme lahjoittajiemme tuella globaalin järjestömme hätäavun toimiin muun muassa sodasta kärsivässä Syyriassa ja rohingya-pakolaisten leireillä Bangladeshissa.

Toiminnassamme korostuivat sukupuolten välisen tasa-arvon, vammaisten aseman sekä lasten osallisuuden edistäminen. Vahvistimme myös lasten, perheiden sekä yhteisöjen kykyä varautua katastrofeihin sekä toimia eri kriisitilanteissa. Humanitaarinen apumme tavoitti lapsia, jotka ovat joutuneet kohtamaan sotaa, jättämään kotinsa tai selviytymään ilman perustarpeita.

Jotta pystymme nyt ja tulevaisuudessa takaamaan lapsille hyvät elinolosuhteet ja turvallisen lapsuuden, on tärkeää rakentaa ja vahvistaa yhdessä paikallisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ennalta ehkäiseviä avun muotoja.

Toimintamme yhtenä painopisteenä on lapsilähtöinen sosiaaliturva, jossa tuen ensisijainen tarkoitus on aina taata lapsen oikeudet. Kun perheiden toimeentulo varmistetaan, he eivät joudu ottamaan lapsia pois koulusta tai laittamaan heitä töihin. Vahvistamme kohdemaissamme sosiaaliturvajärjestelmiä niin, että apu tavoittaa sitä eniten tarvitsevat ja lapset sekä perheet pystyvät ponnistamaan pois köyhyyden kierteestä.

Koimme vuoden 2020 aikana lukuisia hienoja onnistumisia:

Intiassa 81% vuoden aikana tunnistamistamme lapsityötä tekevistä lapsista lopetti haitallisen työn tekemisen ja pääsi palaamaan kouluun.

Nepalissa lisäsimme köyhimpien perheiden tietoisuutta heille kuuluvista sosiaalituista. Tuensaajien määrä kuusinkertaistui vuoden 2017 lähtötasosta ja yhteensä yli 50 000 ihmistä sai tukea.

Sambiassa ja Somaliassa lähes 300 lasten vanhempaa osallistui hyvän vanhemmuuden –valmennuksiin sekä lähes 300 lasta osallistui lasten osallisuutta lisääviin lapsikerhoihin.

Burkina Fasossa ja Sudanissa 23 300 konfliktin keskelle joutunutta lasta pystyi jatkamaan opiskeluaan tuellamme.

Burkina Fasossa lähes 20 000 aliravittua lasta sai ravitsemusapua tukemissamme terveyskeskuksissa.

Lue lisää onnistumisistamme: Kansainvälisten ohjelmien vuosiraportti 2020