Jouluinen kuva, jossa selataan älypuhelinta.

Nuorten yksinäisyys ja ahdistuneisuus voivat korostua jouluna – Pelastakaa Lapset järjestää turvallisen keskustelupaikan nettiin jouluaattona

Kaikille lapsille ja nuorille joulu ei ole riemun ja ilon juhla, vaan ahdistavaa ja yksinäistä aikaa. Tarve turvallisen aikuisen läsnäololle korostuu. Pelastakaa Lasten nettinuorisotalo Netari järjestää myös tänä vuonna netissä JouluMantelin, jossa nuori voi jouluaattona keskustella anonyymisti muiden nuorten ja luotettavien aikuisten kanssa Netarin palveluissa.  

Pelastakaa Lasten nettinuorisotalo Netarissa näkyy nuorten kasvava paha olo. Kuluvan syksyn aikana nuorten kanssa käydyissä keskusteluissa yksinäisyys, kiusaaminen, ahdistus ja itsetuhoiset ajatukset ovat olleet aiempaa yleisempiä.  

Ahdistusta ja itsetuhoisia ajatuksia on Netarissa käydyssä viestienvaihdossa käsitelty syksyn aikana yli 30 prosentissa keskusteluista. Netarin ohjaajat ovat joutuneet viikoittain soittamaan hätäpuheluja tai tekemään lastensuojeluilmoituksia vakavissa tapauksissa.   

”Nuoret viestivät pahaa oloaan ja yksinäisyyttään. He kaipaavat myös pidempikestoista tukea chat-alustoilla. Erityisesti kahdenvälistä tukea tarjoava WhatsApp-palvelumme ruuhkautui tänä syksynä.” 

digitaalisten palvelujen tiimivastaava Elina Porraslampi

Tänä vuonna nuoria on kohdattu Netarin palveluissa jo yli 19 000 kertaa. Koko viime vuonna kohtaamisia kertyi 13 000, joten kasvua on huimat 46 prosenttia. 

Nuoret kaipaavat aikuisten tukea 

Pelastakaa Lasten nuorille suunnatuissa digipalveluissa näkyy tarve saada aikaa ja tukea turvallisilta aikuisilta. Vakavampien teemojen lisäksi nuoret haluavat jutella tyypillisistä nuoruuteen liittyvistä asioista, kuten kaverisuhteista, koulunkäynnistä, itsetunnosta, harrastuksista ja terveyteen liittyvistä asioista. 

”Monet chateissa käydyt keskustelut ovat sellaisia, joissa nuori uskaltaa ensimmäistä kertaa kertoa mielessään olevista asioista. Tätä voi helpottaa se, että Netarin palveluihin voi tulla myös anonyymina.”

Elina Porraslampi

Digitaaliset alustat tarjoavat nuorille matalan kynnyksen keinoja osallistumiseen, kohdatuksi tulemiseen sekä tuen ja neuvojen saamiseen. Digitaaliset palvelut ovat saavutettavia myös niille nuorille, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita osallistua kasvokkain tapahtuvaan toimintaan.  

Joulu on monille nuorille vaikeaa aikaa 

Joulun aikaan heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten ongelmat usein korostuvat, kun koulut, harrastukset, nuorisotalot ja monet nuorille suunnatut tukipalvelut ovat kiinni.   

Pelastakaa Lasten JouluManteli tarjoaa jouluaattona nuorille mahdollisuuden saada tukea järjestön työntekijöiltä sekä koulutetuilta vapaaehtoisilta.  

”Jouluna raskaat tunteet voivat tuntua erityisen raskailta. JouluManteli tarjoaa lapsille ja nuorille paikan, jossa voi jakaa iloja ja murheita niin muiden nuorten kuin turvallisten aikuisten kanssa.”

Elina Porraslampi

Pelastakaa Lasten JouluManteli on avoinna jouluaattona 24.12. klo 18.00–24.00 nuorille suunnatuilla nettialustoilla, kuten kahdenvälisessä chatissa, Discordissa, Twitchissa ja TikTokissaosoitteessa: www.netari.fi/joulumanteli. 
 


Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä Suomen suurin nettinuorisotalo Netari tarjoaa ryhmämuotoisia keskusteluja nuorten suosimilla alustoilla: Momiossa, Discordissa, Twitchissa ja TikTokissa. Kahdenvälisiä keskusteluja turvallisten aikuisten kanssa voi käydä Netarin chatissa, NetariWA-palvelussa WhatsAppissa sekä vapaaehtoisen Digifrendin kanssa. Ukrainan- ja venäjänkielistä keskustelutukea on tarjolla Telegramissa. Netarin ohjaajina toimivat Pelastakaa Lasten työntekijät sekä koulutetut vapaaehtoiset. 

Netarin toiminnasta kaksi kolmasosaa katetaan lahjoitusvaroin. Keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa oleville nuorille voi mahdollistaa lahjoituksella Pelastakaa Lasten Anna lahjaksi tulevaisuus -joulukeräykseen: www.pelastakaalapset.fi/joulu

Netari on osa Pelastakaa Lasten Digitaalisen lapsuuden keskus Kiditalia.