Nuorten yksinäisyyden, ahdistuksen ja itsetuhoisuuden kasvu näkyy Pelastakaa Lasten nettinuorisotalo Netarissa

Pelastakaa Lapset ry:n nettinuorisotalo Netarissa näkyy nuorten kasvava paha olo. Kuluvan syksyn aikana nuorten kanssa käydyissä keskusteluissa yksinäisyys, uupumus, ahdistus ja itsetuhoiset ajatukset ovat olleet aiempaa yleisempiä. Syksyllä Netarin chat-palveluista on viranomaisyhteydenottoja tehty vakavammissa tapauksissa viikoittain.

Nuorten elämää viime aikoina kuormittaneet asiat kuten koronapandemia, Ukrainan sota, ilmastonmuutos ja arkiset paineet ovat näkyneet kuluvana vuonna Pelastakaa Lasten ylläpitämässä Suomen suurimmassa nettinuorisotalossa Netarissa.

Nuoria ovat puhututtaneet viime vuotta enemmän ahdistunut ja yleinen paha olo, itsetuhoisuus, kouluun liittyvät huolet, kuten uupumus, sekä yksinäisyys.

Itsetuhoisia ajatuksia on Netarissa käydyssä viestienvaihdossa käsitelty syksyn aikana 13 prosentissa keskusteluista, kun vielä keväällä osuus oli 8 prosenttia. Netarin ohjaajat ovat kuluneena syksynä joutuneet viikoittain soittamaan hätäpuheluja tai tekemään lastensuojeluilmoituksia vakavissa tapauksissa.

”Nuoret viestivät uupumustaan, pahaa oloa ja yksinäisyyttä. Yhteiskunnassa tulisi ryhtyä aitoihin toimiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi”, digitaalisten palvelujen tiimivastaava Elina Porraslampi Pelastakaa Lapset ry:stä sanoo.

Pelastakaa Lasten ExitKorona-hankkeen Digifrendi-palvelussa, joka tarjoaa nuorille pidempiaikaista psykososiaalista tukea, lähes 70 % toimintaan syksyllä 2022 ilmoittautuneista nuorista haluaa jutella itselle nimetyn digifrendin kanssa erityisesti mielenterveydestään ja yli puolet jaksamisestaan.

Netarin palveluja käyttää vuosittain yli 16 000 lasta ja nuorta. Tällä hetkellä vain noin 60 prosentille keskusteluapua hakevista nuorista pystytään vastaamaan Netarin palveluissa. Lisää vapaaehtoisia tarvitaan palvelujen päivystysvuoroihin, jotta palvelua saadaan laajennettua tavoittamaan useampi nuori. Pitkäjänteisen työn varmistamiseksi tarvitaan myös lahjoituksia, koska palvelun rahoituksesta kaksi kolmasosaa katetaan lahjoitusvaroin.

Nuoret kaipaavat aikuisten tukea

Pelastakaa Lasten digipalveluissa näkyvät nuorten tarve saada aikaa ja tukea turvallisilta aikuisilta. Vakavampien teemojen lisäksi nuoret haluavat jutella tyypillisistä nuoruuteen liittyvistä teemoista, kuten kaverisuhteista, seksuaalisuudesta, koulunkäynnistä, itsetunnosta, harrastuksista ja terveyteen liittyvistä asioista.

”Monet chateissa käydyt keskustelut ovat sellaisia, joissa nuori uskaltaa ensimmäistä kertaa kertoa mielessään olevista asioista”, Porraslampi toteaa.

Digitaaliset alustat tarjoavat nuorille matalan kynnyksen keinoja osallistumiseen, kohdatuksi tulemiseen sekä tuen ja neuvonnan saamiseen. Nettinuorisotalo-toimintaan osallistuminen voi vahvistaa nuoren sosiaalisia taitoja. Digitaaliset palvelut ovat saavutettavia myös niille nuorille, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita kasvokkain tapahtuvaan toimintaan osallistumiseen.

Uusi chat-palvelu avattu Ukrainasta paenneiden nuorten auttamiseksi

Lokakuusta alkaen Pelastakaa Lapset on tarjonnut keskustelutukea myös ukrainaa ja venäjää osaaville nuorille viestintäsovellus Telegramin kautta. Kriisityötä tehdään erityisesti Ukrainasta saapuneiden nuorten kanssa. Keskustelunaiheita näiden nuorten kanssa ovat olleet sotatilanne ja siihen liittyvä huoli perheenjäsenistä ja omasta jaksamisesta. Myös yksinäisyys ja masentunut olo näkyvät selvästi keskusteluissa.

Toimituksille tiedoksi:

Nuorten palautetta Netarista:

  • Kiitos ihan hirveen paljon! En voi ees kuvailla paljonko tästä oli apua just nyt! <3
  • Kiitti kun kuuntelit ja autoit, tuli paljo parempi ja kevyempi olo kun sain purkaa ajatuksia <3
  • Tää juttelu auttaa yksinäisyyteen.
  • Helpotti kun sai sanotuksi tämän kun jotenki hävettäisi puhua tästä jollekki läheiselle ääneen. Kiitos paljon kun autoit <3

Keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa oleville nuorille voi mahdollistaa Pelastakaa Lasten Anna lahjaksi tulevaisuus -joulukeräyksen kautta: www.pelastakaalapset.fi/joulu

Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä Suomen suurin nettinuorisotalo Netari tarjoaa ryhmämuotoisia keskusteluja nuorten suosimilla alustoilla: Momiossa, Discordissa, Minecraftissa ja Twitchissa. Kahdenvälisiä keskusteluja turvallisten aikuisten kanssa voi käydä Netarin chatissa, NetariWA-palvelussa sekä vapaaehtoisen Digifrendin kanssa. Ukrainan- ja venäjänkielistä keskustelutukea on tarjolla Telegramissa. Netarin ohjaajina toimivat Pelastakaa Lasten työntekijät sekä koulutetut vapaaehtoiset.

Netari on osa Pelastakaa Lasten tänä vuonna perustamaa digitaalisen lapsuuden osaamiskeskus Kiditalia.