Nuorisotyöntekijöiden silmin: Ekstremismi ja vihapuhe Suomessa

Julkaisu käsittelee väkivaltaisen ekstremismin, vihamielisten asenteiden ja vihapuheen välisiä yhteyksiä ja sitä, miten yleinen väkivallan kulttuuri näyttäytyy nuorisotyön ammattilaisten silmin. Lisäksi julkaisu käsittelee näiden ilmiöiden ennaltaehkäisyä ja tarjoaa nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille välineitä ennaltaehkäisytyön tueksi.