Nuorilta kiristetään rahaa alastonkuvilla – “sextortion”-ilmiö näkyy nyt myös Suomessa

Lapsiin ja nuoriin verkossa kohdistuva seksuaaliväkivalta on jatkuvassa kasvussa. Tänä vuonna Pelastakaa Lasten Nettivihje on käsitellyt yli 20 000 ilmoitusta lapsiin netissä kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ja siihen liittyvästä materiaalista.  

Uutena ilmiönä vihjeissä näkyy ns. sextortion eli lasten kiristäminen heidän aiemmin itse ottamallaan seksuaalissävytteisellä materiaalilla. 

Pelastakaa Lasten Nettivihje on saanut kuluneen vuoden aikana suoraan 9 200 vihjettä, ja asiantuntijoiden etsivällä työllä käynyt läpi 12 600 verkko-osoitetta, joissa on lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia. Nettivihjeeseen voi ilmoittaa anonyymisti lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ja siihen liittyvästä materiaalista. 

“Asiantuntijamme näkevät päivittäin työssään sellaista materiaalia, jossa lasta on ohjailtu toimimaan ja tekemään seksuaalisia tekoja itselleen ja kuvaamaan tätä. Yhä useammin kyseessä ovat entistä nuoremmat lapset”, Nettivihjeen asiantuntija Mikko Ahtila kertoo. 

Sextortion kasvava ilmiö Suomessa 

Yksi tällä hetkellä nousussa oleva ilmiö on ns. sextortion, eli lasten kiristäminen heidän aiemmin lähettämällään ja itse ottamallaan seksuaalissävytteisellä materiaalilla. Nettivihje on tänä vuonna saanut jo toistakymmentä ilmoitusta liittyen seksuaalisävytteisillä kuvilla kiristämiseen, kun edellisenä vuonna tällaisia ilmoituksia ei tullut yhtäkään.  

“Sextortionissa uhria kiristetään uhkaamalla jakaa häneltä aiemmin saatuja seksuaalissävytteisiä kuvia tai videoita uhrin ystäville, perheelle tai laajemmin internetissä. Tässä ilmiössä korostuvat tällä hetkellä erityisesti pojat, joilta kiristetään rahaa”, Mikko Ahtila kertoo.  

Keskusrikospoliisin Lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta -ryhmässä tilastoitavien tietojen mukaan kyseistä ilmiötä on kuluneena vuonna näkynyt Suomessa yli kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Pelastakaa Lasten Nettivihje on tehnyt jo yli 20 vuotta yhteistyötä Keskusrikospoliisin kanssa lapsiin netissä kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi.

Myös Internet Watch Foundation (IWF) julkaisi jo syyskuussa tiedon, jonka mukaan vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla heidän asiantuntijansa olivat saaneet 257 prosenttia enemmän ilmoituksia sextortionista kuin koko viime vuonna. Suurimmassa vaarassa heidän mukaansa ovat 14–17-vuotiaat teinit ja pojat. 

Seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin leviämiseen puututtava nopeasti 

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta digitaalisissa ympäristöissä on aikamme isoimpia haasteita, muistuttaa Ahtila. Joka sekunti verkossa jaetaan vähintään kaksi kuvaa tai videota lapseen kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta, ja joka kolmannessa ilmoitetussa lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavassa materiaalissa on alle 10-vuotias lapsi.   

Sekä uusimman Kouluterveyskyselyn (2023) että Lapsiuhritutkimuksen (2022) mukaan lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta digitaalisissa ympäristöissä on kasvanut.  

Teleoperaattoreilla on tärkeä rooli lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin nopeassa poistamisessa netistä. Esimerkiksi Pelastakaa Lasten yhteistyökumppani Telia saa Keskusrikospoliisilta noin 3 000 osoitteen jatkuvasti päivittyvän listan sivustoista, joita Telia poistaa estääkseen lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin leviämisen verkossa. 

“On erittäin tärkeää, että materiaalin leviämiseen puututaan nopeasti. Jokaisessa kuvassa on lapsi, jonka on elettävä sen todellisuuden kanssa, että häneen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia levitetään muiden ihmisten seksuaalisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Kuvat ja videot voivat kiertää verkossa vuosia ja vuosikymmeniä”, Mikko Ahtila sanoo.   

*** 

Toimintaohjeita 

Aikuinen, näin voit suojella lastasi netissä: 

  1. Lapselta on tärkeä kysyä nettiin ja someen liittyviä kuulumisia ja ajatuksia osana arkisia keskusteluja.   
  2. On hyvä kysyä myös, onko tapahtunut jotain, mikä tuntui ikävältä tai hämmentävältä.   
  3. Ole kiinnostunut lapsesi asioista, niin huolenaiheiden esiin tuominenkin helpottuu.  
  4. Seksuaalikasvatus, jonka osana lapsi saa tietoa netissä tapahtuvasta seksuaaliväkivallasta, on tärkeä keino suojella lasta. 

Nettivihjeeseen (www.nettivihje.fi) voi ilmoittaa laittomaksi epäilemästään lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista tai siihen liittyvästä toiminnasta.