Neljännesmiljoonan lapsen arvioidaan kuolleen nälkään Itä-Afrikassa tänä vuonna

Yli 260 000 alle viisivuotiaan lapsen on Pelastakaa Lasten tuoreen analyysin mukaan arvioitu kuolleen äärimmäiseen nälkään tai siihen liittyviin sairauksiin Itä-Afrikassa kuluvan vuoden aikana.

Pelastakaa Lapset on tehnyt arvion akuutista aliravitsemuksesta kärsivien ja hoidotta jääneiden alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuudesta kahdeksassa Itä-Afrikan maassa. YK:n keräämiin tietoihin perustuva analyysi osoittaa, että mahdollisesti noin 262 500 aliravittua lasta on kuollut tammi-marraskuun 2021 välisenä aikana. Luku on varovainen arvio.

Ilmastonmuutoksen tuhoisat vaikutukset ovat Itä-Afrikassa tällä hetkellä hyvin tuntuvat. Itäisessä Keniassa, eteläisessä Somaliassa ja osassa Etiopiaa vallitsee jälleen ankara kuivuus. Etelä-Sudanissa on puolestaan alueita, jotka ovat veden vallassa rankkasateiden jäljiltä. Tilanteesta johtuen suuri määrä ihmisiä on menettänyt toimeentulonsa ja kokee äärimmäistä ruokaturvattomuutta. Yhä useammat ovat joutuneet siirtymään asuinsijoiltaan. Myös koronapandemian vaikutukset ovat olleet tuntuvia.

Terveyskeskusten vastaanottamien akuutista aliravitsemuksesta kärsivien lasten määrä on noussut merkittävästi vuoden 2021 aikana. Vakava akuutti aliravitsemus on äärimmäisin ja vaarallisin aliravitsemuksen muoto. Tämän oireita ovat näkyvät kylkiluut, selkäranka ja luut, elimistön kudosten näkyvä kuihtuminen tai turvotus nilkoissa, jaloissa ja vatsassa nesteen tihkuessa kudokseen. Tällä hetkellä vain alle puolet akuutisti aliravituista lapsista (46 %) Itä-Afrikassa saavat hoitoa.

– Minulla ei ole ketään, jolta voisin pyytää apua. Joskus menen joen rannalle kerjäämään ja ostan ruokaa, jos olen onnekas. Meillä ei ole syötävää. Odotamme humanitaarista hätäapua ja avun loppuessa olemme ilman ruokaa, kertoo 17-vuotias Akuol*.

Etelä-Sudanin Borissa elävän Akuolin perhe on menettänyt kaiken äärimmäisten sääilmiöiden johdosta. Perhe joutuu jättämään kotinsa useamman kerran vuodessa tulvien takia. Runsaat sateet ovat myös häirinneet hätäaputarvikkeiden kuljetuksia.

Aliravitsemus on vähintään osatekijä noin puoleen alle viisivuotiaiden lasten kuolemista. Noin 149 miljoonaa lasta kärsi kasvun häiriöistä ja 45 miljoonaa lasta oli alipainoisia vuonna 2020. Hidastuneesta kasvusta kärsivien lasten määrä voi nousta 3,6 miljoonalla ja pituutensa nähden alipainoisten lasten määrä 13,6 miljoonalla koronapandemian seurauksena.

Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa avunantajilta toimia, jotta humanitaarinen apu turvattaisiin. Maailman katastrofi- ja kriisialueilla on panostettava aliravitsemuksen ehkäisyyn sekä varmistettava riittävät ravitsemus- ja terveydenhoitopalvelut. Ahdingossa olevien ihmisten toimeentuloa voidaan tukea sosiaaliturvaa vahvistamalla sekä käteisavustuksilla. Samalla on toimittava konfliktien lopettamiseksi sekä koronapandemian myötä lisääntynyttä väkivaltaa ja erityisesti sukupuolittunutta väkivaltaa vastaan.

– Itä-Afrikan tilanne korostaa ilmastotoimien ja –rahoituksen tärkeyttä. Monet ilmastonmuutoksesta eniten kärsivät maat tarvitsevat erityisesti tukea sopeutumiseen, sekä menetysten ja vahinkojen korvaamiseen, toteaa Anne Haaranen, Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja.

* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.

Pelastakaa Lasten Itä-Afrikan nälkäkriisin apukeräys