Pelastakaa Lapset logo

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin

Pelastakaa Lapset kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksiään lasten ja perheiden huomioimisesta Valtioneuvoston asetuksessa hyvinvointialueiden varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.
Keskitymme lausunnossamme lasten, lapsiperheiden ja muuttoliikkeessä olevien näkökulman, oikeuksien ja tarpeiden huomioimiseen hyvinvointialueiden varautumisessa sekä valmiussuunnittelussa.