Lumesta vettä, tiilistä lämpöpatteri – Ukrainassa perheet yrittävät selvitä jääkylmästä talvesta ilman sähköä

Ukrainassa päivittäiset sähkökatkot pitkittyvät jopa 12 tunnin mittaisiksi hyisissä pakkaslukemissa. Vanhemmat kamppailevat pitääkseen lapsensa lämpiminä. Koulut ja sairaalat yrittävät selvitä iskuista ja päivittäisistä sähkökatkoista.

Ukrainassa on tällä hetkellä sähkökatkoja koko maassa, ja ne kestävät kahdeksasta kahteentoista tuntia. Pakkaslukemat ovat kiristyneet osassa maata jopa -15 asteeseen.

Perheet turvautuvat yhä epätoivoisempiin keinoihin selvitäkseen sodasta ja jatkuvista sähkökatkoista. He sulattavat lunta vedeksi, säilyttävät ruokaa parvekkeilla ja käyttävät lämmikkeinä kuumennettuja tiiliä.

Viime lokakuussa, kun Venäjän hyökkäykset lisääntyivät, puolet Ukrainan sähköntuotantokapasiteetista ja 40 prosenttia jakeluverkoista vaurioitui, kertoo Ukrainan hallitus.

Joulukuussa puolet maasta jäi kolmeksi päiväksi ilman sähköä, vettä ja lämmitystä energiainfrastruktuuriin kohdistuneiden hyökkäysten takia.

Sairaalat ja koulut kamppailevat

Vaikka energiatoimituksissa priorisoidaan sairaalat ja koulut, ne joutuvat usein turvautumaan polttoainegeneraattoreihin vakauden ja toimivuuden varmistamiseksi.

Yksi sähkökatkojen kanssa kamppaileva sairaala on Sumy Oblastin aluesairaala. Siellä hoidetaan päivässä noin 600 potilasta, ja autetaan maailmaan vuosittain lähes 400 vauvaa.

– Kylmissä olosuhteissa syntynyt vauva tarvitsee erityistä suojaa. Jos sairaala kylmenee [sähkökatkon vuoksi], voimme toimia vain muutaman tunnin päivässä. Sen jälkeen kykenemme ainoastaan antamaan ensiapua ja odottamaan evakuointia, kertoo aluesairaalan johtaja.

Pelastakaa Lapset auttoi sairaalaa ostamaan ja asentamaan kiinteän polttoaineen kattilan, jotta osastot, leikkausyksiköt ja synnytyssalit pysyvät lämpiminä hätätilanteissakin.

Myös koulujen tilanne on erittäin haastava paitsi sähkökatkojen myös iskujen takia. Syyslukukaudella Ukrainassa menetettiin joka toinen päivä koulurakennus. Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön mukaan yhteensä 48 koulua tuhoutui ja 133 koulua vaurioitui. Lukuvuoden alussa vain kolmasosa kouluista pystyi avaamaan ovensa oppilaille.

– Kyse on lasten elämästä ja kuolemasta. Tänä talvena Pelastakaa Lapset tehostaa apuaan Ukrainaan, jotta perheille saadaan käteisapua ja lämmityslaitteita sekä rakennustarvikkeita kotien, sairaaloiden ja koulujen jälleenrakentamiseksi. Niin kauan kuin Venäjä jatkaa iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuriin, sairaaloihin ja kouluihin, lapset joutuvat kärsimään ja kamppailemaan elämästään, sanoo Pelastakaa Lapset ry:n vaikuttamistyön erityisasiantuntija Emmi Pakkala.

Emme voi kääntää selkäämme lapsille

Pelastakaa Lapset vaatii sodan osapuolia noudattamaan niitä koskevia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön asettamia velvoitteita ja varmistamaan, ettei energiainfrastruktuuriin ja siviilikohteisiin, kuten koteihin, kouluihin sekä sairaaloihin, hyökätä.

Eduskuntavaalien alla Pelastakaa Lapset muistuttaa, että Suomella on globaalivastuu lapsista.

– Vaikeinakaan aikoina emme voi kääntää selkäämme maailman lapsille. Meidän tulee varmistaa, että lastensuojelun osaaminen ja rahoitus on riittävää humanitaarisissa kriiseissä. Lapsiin kohdistuneet rikkomukset pitää tulla raportoiduksi ja tuomituksi. Siksi on tärkeää vahvistaa ihmisoikeustarkkailijoiden roolia ja läsnäoloa kriisialueilla, Pakkala sanoo.

Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014 lähtien. Auttaakseen perheitä selviytymään kylmän talven ja sodan keskellä Pelastakaa Lapset tarjoaa yhdessä paikallisten yhteistyökumppaniensa kanssa muun muassa ruokaa, käteisapua, psykososiaalista tukea, polttoainetta ja hygieniatarvikkeita, lapsille ja perheille talvivaatteita, lämmittimiä sekä huopia.

Auta Ukrainan lapsia – osallistu hätäapukeräykseen