Pelastakaa Lapset logo

Lausunto ylimääräisestä lapsilisästä ja toimeentulotuen väliaikaisesta muutoksesta

Pelastakaa Lapset ry on lausunut Sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä ylimääräisestä lapsilisästä ja toimeentulotuen väliaikaisesta muutoksesta hallituksen esityksessä. Pelastakaa Lapset ry kannattaa näitä molempia muutoksia. Lapsilisään toivotaan kuitenkin pitkäjännitteistä tasokorotusta, joka toteutuisi parhaiten sitomalla lapsilisä indeksiin. Myös toimeentulotukea tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti sen suhteen, mitkä muut sosiaaliturvaetuudet vaikuttavat toimeentulotukeen. Lapsen oikeudet toteutuvat parhaiten pitkäkestoisilla parannuksilla sosiaaliturvaan.