Pelastakaa Lapset logo

Lausunto Yleisradion tehtävistä ja rahoituksesta

Pelastakaa Lapset on antanut 4.3.2024 lausunnon parlamentaariselle työryhmälle Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävästä ja rahoituksesta. 

Pelastakaa Lapset näkee, että Yleisradiolla on erittäin tärkeä julkisen palvelun tehtävä demokratian, sananvapauden sekä viestinnän riippumattomuuden ja monipuolisuuden toteutumisessa yhteiskunnassamme. Kiinnitämme lausunnossa erityistä huomiota Yleisradion tehtävään lapsen oikeuksien näkökulmasta, lapsiin kohdistuvan luotettavan tiedonvälityksen sekä lastenkulttuurin monipuolisuuden ja yhdenvertaisen saavutettavuuden kannalta. Lisäksi Yleisradiolla on merkittävä rooli suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle sekä yleishyödyllisten järjestöjen toiminnalle.

Pelastakaa Lapset on huolissaan Yleisradion toimintaan kaavailluista leikkauksista ja niiden vaikutuksista Yleisradion julkisen palvelun tehtäviin ja erityisesti lapsille kohdennettuihin palveluihin.