Pelastakaa Lapset logo

Lausunto valtioneuvoston toimenpideohjelmaksi rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä

Pelastakaa Lapset ry antoi lausuntonsa 11.6.2024 valtioneuvoston toimenpideohjelmaan rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Pelastakaa Lapset pitää välttämättömänä, että suomalaisessa yhteiskunnassa ilmenevään rasismiin ja rasistiseen häirintään, etniseen profilointiin, vihapuheeseen ja syrjintään puututaan johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti kaikin mahdollisin politiikkatoimin ja ohjelmin.

Pelastakaa Lapset nostaa lausunnossaan esille, kuinka lapsia ja nuoria koskevissa toimenpiteissä heidän osallistamisensa ja yhteistyö on keskeisessä asemassa. Tämä oikeus on turvattu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa ja se tulee taata erityisellä huolella kaikista haavoittavimmassa asemassa oleville lapsille, kuten syrjintää, rasismia, vihapuhetta ja väkivaltaa arjessaan kokeville ja todistaville lapsille.

Pelastakaa Lapset muistuttaa, että rasismin ja syrjinnän poistaminen vaatii jatkuvuutta, ja rasismin torjuntaan ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen tulee keskittyä pysyvästi ja ihmisoikeusperustaisesti aina kaikessa lainsäädäntötyössä.