Pelastakaa Lapset logo

Lausunto valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Pelastakaa Lapset on tehnyt 15.2.24 lausunnon valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta.

Keskitymme lausunnossa lasten, lapsiperheiden, muuttoliikkeessä olevien ja muiden haavoittavassa asemassa olevien näkökulman, oikeuksien ja tarpeiden huomioimiseen varautumisessa ja valmiussuunnittelussa. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoite lapsen edun ensisijaisuudesta pätee myös poikkeusoloissa.

Poikkeusolojen lisäksi useimmilla häiriötilanteilla on vaikutuksia lapsiin: ne voivat olla suoria tai välillisiä esimerkiksi vanhempien, koulun tai median kautta. Lapsia ja muita mahdollisesti haavoittuvia ryhmiä kohtaavien toimijoiden valmiussuunnitelmiin ja kriisiviestinnän suunnitelmiin olisi tärkeää kirjata, miten lapsille viestitään kriisin aikana. Fyysisen avun lisäksi on oleellista, että poikkeus- ja häiriöoloissa tarjotaan psykososiaalista tukea ja että lapsille sekä perheille on oma, turvallinen tila.