Pelastakaa Lapset logo

Lausunto: Suomen kansalaiseen rinnastettavat henkilöt valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukasvalinnassa

Pelastakaa Lapset on antanut 6.6.2023 ympäristöministeriölle lausunnon hallituksen esitysluonnokseen ”Suomen kansalaiseen rinnastettavat henkilöt valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukasvalinnassa”. Hallituksen esityksen tarkoituksena on mahdollistaa tilapäistä suojelua saavien huomioiminen valtion tukemien ARA-asuntojen asukasvalinnoissa. Tarve muutoksille liittyy sekä Ukrainasta sotaa pakenevien asuttamiseen sekä oleskelulupia koskevan lainsäädännön muutoksiin. Pelastakaa Lapset tukeutuu lausunnossaan pitkälti lapsiasiavaltuutetun lausuntoon ja kannattaa hallituksen esitysluonnoksen mukaisia muutoksia.