Pelastakaa Lapset logo

Lausunto: Sosiaaliturvaetuuksien ulosmittaus

Pelastakaa Lapset lausuu 26.6.2023 oikeusministeriölle työryhmän mietinnöstä sosiaaliturvaetuuksien ulosmittauksesta. Lausunnossa Pelastakaa Lapset ry korostaa lapsen oikeuksien turvaamista sekä riittävien lapsivaikutusten arviointia ennen uudistamistyötä. Näin turvataan pienituloisten ja ylivelkaantuneiden perheiden toimeentulo ja lasten hyvinvointi.