Pelastakaa Lapset logo

Lausunto sopimusluonnoksesta oikeudellisestisitovasta asiakirjasta ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa

Pelastakaa Lapset ry:n lausunto kansainvälisen oikeudellisesti sitovan asiakirjan
uudistetusta sopimusluonnoksesta koskien ihmisoikeuksia monikansallisten yhtiöiden ja muiden
yritysten toiminnassa. Lausuttavana oleva kansainvälisesti sitova asiakirja tukee Pelastakaa Lasten
pyrkimyksiä yritysvastuun lisäämisestä ja lapsen oikeuksien huomioimisesta yritysten toiminnassa.
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen velvoitteet tulee kuitenkin huomioida asiakirjassa vielä
tarkemmin, jotta lapsen edun huomioiminen yritystoiminnassa vahvistuu.