Pelastakaa Lapset logo

Lausunto rajamenettelyn käyttöönottamisesta

Pelastakaa Lapset on antanut 26.2.2024 lausunnon ulkomaalaislain muuttamisesta ja laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta rajamenettelyn käyttöönottamiseksi. Esitettyyn rajamenettelyyn liittyy merkittävä liikkumavapauden rajoitus.

Pelastakaa Lapset korostaa lausunnossaan erityisesti lapsinäkökulman huomioimista lasten vastaanottoon ja turvapaikkapuhutteluun liittyvässä viranomaistoiminnassa sekä liikkumavapauden rajoitusten mahdollisia vaikutuksia lapsiin.

Pelastakaa Lapset kannattaa erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten sekä perheiden, joissa on alaikäisiä lapsia, rajaamista esitetyn rajamenettelyn soveltamisen ulkopuolelle. Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten ja lapsiperheiden turvapaikkahakemusten rekisteröinti tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti, minkä jälkeen heidät tulisi ohjata vastaanottokeskukseen tavanomaisen turvapaikkaprosessin mukaisesti. Ilman huoltajaa tuleville tulee määrätä edustaja mahdollisimman nopeasti niin kuin tähän asti on Suomessa toimittukin.