Pelastakaa Lapset logo

Lausunto rajamenettelyn käyttöön ottamisesta 5/2022

Pelastakaa Lapset lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin mukaisen rajamenettelyn käyttöön ottamisesta ja korosti, ettei menettelyä tulisi soveltaa sellaisenaan alaikäisiin.