Pelastakaa Lapset logo

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Pelastakaa Lapset ry kannattaa ulosoton suojaosuuden määräaikaista korottamista. Tämä tukee haavoittuvassa asemassa olevien perheiden hyvinvointia ja mahdollistaa pienituloisten perheiden selviytymistä arjessa inflaation nostaessa hintoja ja elinkustannuksia. Suojaosuuden tasoa olisi tärkeää tarkastella myös pidemmällä aikavälillä, eikä vain määräaikaisesti, jolloin se turvaisi paremmin perheiden hyvinvointia.