Pelastakaa Lapset logo

Lausunto Lapsitakuun Suomen toimintasuunnitelmasta 7.3.2022

Pelastakaa Lapset ry osallistui 7.3.2022 Lapsitakuuta valmistelevan työryhmän järjestämään kuulemistilaisuuteen Lapsitakuun Suomen toimintasuunnitelmasta. Pelastakaa Lapset ry korosti lausunnossaan erityisesti lasten osallisuutta ja lasten näkökulman huomioimista toimintasuunnitelmassa. Suomen toimintasuunnitelma lapsitakuusta julkaistiin 25.4 ja se on luettavissa Valtioneuvoston nettisivuilta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164025.