Lausunto lapsilisästä ja indeksitarkistuksista

Pelastakaa Lapset lausuu hallituksen esityksestä lapsilisäkorotuksista ja indeksitarkistusten poistamisesta vuosilta 2024-2027. Lapsilisään tulevat korotukset nähdään tarpeellisina ja hyvinä kohdentuen suurimmassa lapsiperheköyhyysriskissä oleviin perheisiin. Lapsilisäjärjestelmää tulisi kuitenkin uudistaa rakenteellisesti ja kokonaisuutena, jotta voitaisiin turvata lapsiperheiden toimeentulo. Indeksitarkistusten poistaminen heikentää perheiden toimeentuloa ja hyvinvointia. Pelastakaa Lapset vaatii, että lapsivaikutusten arviointia tulee tehdä kokonaisvaltaisesti ja tarkastellen kaikkien sosiaaliturvaleikkausten yhteisvaikutuksia lapsiperheisiin lapsen oikeuksien näkökulmasta.