Lausunto: koskien ulosottokaaren suojaosan tasoa

Pelastakaa Lapset on antanut 5.9.2023 Oikeusministeriölle lausunnon koskien ulosottokaaren 4. luvun 48 pykälän muutoksesta. Lausunnossa Pelastakaa Lapset ry kannattaa suojaosan tason pysyvää korottamista ja korotusten sitomista indeksiin.

Lisäksi Pelastakaa Lapset korostaa, että suojaosien tasoa on tarkasteltava säännöllisesti, jotta voidaan turvata pienituloisten lapsiperheiden hyvinvointi ja lapsen oikeudet riittävään elintasoon.