Pelastakaa Lapset logo

Lausunto koskien rajamenettelyä

Pelastakaa Lapset ry on antanut 14.5.2024 lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta eli lausunnon koskien rajamenettelyn käyttöönottamista Suomessa.

Yhteenveto Pelastakaa Lasten lausunnosta:

  • Pelastakaa Lasten kanta on, että turvapaikkaa hakevan lapsen säilöönotto ei ole lapsen edun mukainen toimenpide.
  • Pelastakaa Lapset katsoo, että menettelyä ei tulisi lähtökohtaisestikaan soveltaa ilman huoltajaansa turvapaikkaa hakeviin lapsiin.
  • Menettelyä ei tulisi soveltaa myöskään huoltajansa kanssa olevan alaikäisen ja tämän perheen kohdalla, mikäli menettelyä ei pystytä toteuttamaan lapsen edun mukaisesti.
  • Pelastakaa Lapset korostaa, että lasta pitää kuulla hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden.