Pelastakaa Lapset logo

Lausunto koskien evakuointien suunnittelu- ja toimeenpano-ohjeen luonnosta

Pelastakaa Lapset on antanut 7.7.2023 sisäministeriölle lausunnon koskien evakuointien suunnittelu- ja toimeenpano-ohjeen luonnosta. Ohjeen päivittäminen on tarpeen, koska muutokset hallinnon rakenteissa, muussa lainsäädännössä sekä turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä vaativat, että laaditaan evakuointeja koskeva hallinnonalojen yhteinen ohje. Pelastakaa Lapset katsoo, että evakuointien suunnittelu- ja toimenpideohje on kokonaisvaltainen, selkeä ja havainnollistava. Omassa lausunnossaan järjestö painottaa lapsen edun ensisijaisuutta ja haavoittuvien ryhmien erityistarpeiden huomioimista myös poikkeustilanteissa.