Pelastakaa Lapset logo

Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Pelastakaa Lapset antoi 12.9.2023 lausuntonsa hallituksen esitykseen lastensuojelun jälkihuollon ikärajan laskemisesta. Järjestö pitää hallituksen esitystä jälkihuollon ikärajan laskemisesta lyhytnäköisenä, erityisesti covid-19-pandemian jälkeisessä tilanteessa, jossa vuonna 2020 toteutetun ikärajan noston vaikutuksista ei ole ehtinyt kertyä riittävästi tutkimustietoa. Jälkihuollon piirissä olevien nuorten kohdalla syrjäytymisen ja ennenaikaisen kuoleman riskit ovat suuria.