Lausunto hallituksen esityksestä toimeentulotuen asumisnormin muutoksista

Pelastakaa Lapset näkee, että nykyisessä korkean inflaation ja lisääntyneen lapsiperheköyhyystilanteen kontekstissa on kohtuutonta tehdä heikennyksiä toimeentulotuen asumisnormiin. Nämä muutokset vaarantavat lasten hyvinvoinnin, kuormittavat perheiden vanhempia ja aiheuttavat epävakautta perheiden asumiseen.  Valtiontalouden säästötoimenpiteiden tulee kohdentua palveluihin ja etuuksiin, joilla ei heikennetä kaikista eriarvoisimmassa ja köyhimmässä asemassa olevien perheiden hyvinvointia.