Pelastakaa Lapset logo

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 

Pelastakaa Lapset on antanut 23.1.2024 lausunnon koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Pelastakaa Lapset toteaa lausunnossaan, että hallituksen esitys työttömyysturvalain muutoksista vaikuttaa heikentävästi lasten ja perheiden hyvinvointiin ja uhkaa lisätä eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Lapsenoikeusperustainen toiminta edellyttää huolellista lapsivaikutusten arviointia päätösten valmistelussa ja niiden toimeenpanossa ja seurannassa. Lausunnossa muistutetaan lisäksi, että YK:n lapsen oikeuksien komitean Suomen valtiolle antamat suositukset tulee ottaa vakavasti päätettäessä sosiaaliturvaan tehtävistä muutoksista ja välttää köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa oleviin lapsiin kohdistuvia leikkauksia.’