Lasten seksuaaliväkivallan kokemukset kasvussa Pohjoismaissa

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta ja lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistava materiaali ovat kasvava ongelma kaikkialla maailmassa, ja se on äärimmäisen vakava lapsen oikeuksien rikkomus ja rikos. 

Pohjoismaiset INHOPE- verkoston vihjepalvelut tapasivat Suomessa 3.-4.4.2024. Suomessa ja Tanskassa vihjepalvelua ylläpitää Pelastakaa Lapset -järjestö ja Ruotsissa ECPAT. Kaikki Pohjoismaiset vihjepalvelut toimivat matalan kynnyksen vihjepalveluina, jonne kuka tahansa voi ilmoittaa lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. 

Pohjoismaiset vihjepalvelut nostavat esiin huolen lasten seksuaaliväkivallan kokemusten kasvusta Pohjoismaissa.  

  1. Lasten kiristäminen seksuaalissävytteisillä kuvilla on yleistynyt kaikissa Pohjoismaissa. 
  1. Tekoäly ja sen avulla tehty materiaali, jossa lapsiin kohdistetaan seksuaaliväkivaltaa, vaarantaa lasten oikeuksien toteutumista. Se on rikkomus lasten integriteettiä ja jokaisen lapsen turvallista lapsuutta vastaan. 

”Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa, lasten kiristäminen seksuaalisilla kuvilla on merkittävässä kasvussa. Tilastoissa erityisesti korostuvat sellaiset tapaukset, joissa varsinkin teini-ikäisiltä pojilta kiristetään rahaa häneltä saadun alastonkuva perusteella.”

Mikko Ahtila, Nettivihjeen asiantuntija 

Pohjoismaiset vihjepalvelut nostivat esiin tapaamisessaan, että 

  • Jokaisella aikuisella on vastuu lasten turvallisuuden takaamisesta kaikissa ympäristöissä.  
  • Tekoälyn mukanaan tuomien ongelmien edessä on pystyttävä turvaamaan lapsen oikeus elämään ilman seksuaaliväkivaltaa. 

Tanja Simola

Kehittämispäällikkö, Nettivihje


Pelastakaa Lasten Nettivihje on toiminut yli 20 vuotta. Vuonna 2023 Nettivihje-palvelussa käsiteltiin yhteensä 22 584 vihjettä. Niistä 9 399 saapui vihjelomakkeilla ja 13 185 käsiteltiin Nettivihjeen tekemässä proaktiivisessa työssä. INHOPE-vihjepalveluverkostoon kuuluvien, ICCAM-järjestelmää raportoimiseen käyttävien vihjepalveluiden (42 maassa) maailmanlaajuisessa tilastossa Nettivihje raportoi laitonta materiaalia neljänneksi eniten vuonna 2023.