Lasten kaupallinen seksuaalinen riisto ja seksuaaliväkivalta Suomessa

Pelastakaa Lapset selvitti lasten kaupallista seksuaalista riistoa ja seksuaaliväkivaltaa ilmiönä Suomessa. Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa aiheen parissa toimivista asiantuntijatahoista, ilmiön yleisyydestä sekä ilmenemismuodoista. Selvitystä varten haastateltiin kymmentä asiantuntijaa kahdeksasta eri organisaatioista sekä ihmisoikeusasioihin erikoistunutta kansanedustajaa.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lasta tulee suojella kaikelta seksuaaliselta riistolta ja seksuaaliväkivallalta. Nämä rikokset ovat kaikissa muodoissaan vakavia rikoksia lapsen ihmisarvoa ja koskemattomuutta vastaan. Lasten kaupallinen seksuaalinen riisto ja seksuaaliväkivalta, Commercial Sexual Exploitation of Children, CSEC, on laaja määritelmä, joka sisältää hyvin eri tasoisia tekoja vakavasta lapseen kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta seksuaaliseen riistoon ja muihin lasta vahingoittaviin seksuaalisiin tekoihin. Ilmiöön liittyy järjestäytynyttä rikollisuutta. Ilmiön tunnistaminen on vaikeaa.

Lapseen kohdistuva kaupallinen seksuaalinen riisto ja seksuaaliväkivalta tai lapsen kauppaaminen seksuaalisessa tarkoituksessa tarkoittaa seksipalvelujen ostamista alaikäiseltä. Suomessa asiantuntijat käyttävät termiä vastikkeellinen seksi, silloin kun vaihdon välineenä käytetään rahaa, ruokaa, päihteitä tai majoitusta. Vaihdon välineenä voi olla myös esimerkiksi merkkivaatteet tai muu esine tai asia.

Kaupallinen lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta riistosta ja seksuaaliväkivallasta todistava kuvamateriaali on kyseessä, kun alaikäisen lapsen seksuaalista riistoa ja seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuva- ja videomateriaalia käytetään kauppatavarana, vaihdon välineenä tai kiristykseen.

Lapsiin kohdistuva seksuaalinen riisto ja seksuaaliväkivalta turismikontekstissa tarkoittaa henkilön matkustamista paikkaan esimerkiksi turismikohteeseen, missä lapseen kohdistetaan seksuaalista riistoa ja seksuaaliväkivaltaa.

Lapsiavioliitto tarkoittaa lapsen päätymistä itseään selkeästi vanhemman tai aikuisen aviopuolisoksi. Lapsiavioliitot rikkovat lapsen oikeuksien sopimusta ja sisältävät aina lapseen kohdistuvaa seksuaalista riistoa ja seksuaaliväkivaltaa. Lapsiavioliitot ovat aikuisten sopimia ja järjestämiä.