Lasten digitaalista hyvinvointia ja turvallisuutta parannetaan yhteistyöllä – Microsoftin, Accenturen ja Pelastakaa Lasten viidesluokkalaisille suunnattu oppimisalusta otetaan käyttöön vuonna 2022

Pelastakaa Lapset rakentaa yhdessä Microsoftin ja Accenturen kanssa digitaalista oppimisalustaa, jonka avulla viidesluokkalaiset voivat oppia digiturvallisuustaitoja hauskalla tavalla. Alusta tuodaan Suomen koulujen käyttöön syksyn 2022 aikana. Oppilaiden käytöstä kertyvää tietoa voidaan hyödyntää opetuksen suunnittelussa, alustan jatkokehityksessä ja tutkimuksessa.

Monenlainen digilaitteiden käyttö voi olla lapsille hauskaa ja hyödyllistä, mutta digipalvelujen käyttöön liittyy myös haasteita ja vaikeita tilanteita.

– Lähes kaikissa lapsiperheissä pohditaan, millainen verkon käyttö tukee lapsen hyvinvointia eikä ole pois esimerkiksi lapsen levosta, rutiineista ja oppimisesta. Lasten on myös tärkeää oppia erityisesti verkkoturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä, kuten haittaohjelmista, huijauksista ja datan yksityisyydestä, sanoo Pelastakaa Lasten digihyvinvoinnin asiantuntija Mirja Hämäläinen.

Pelastakaa Lasten keväällä 2021 tekemän Kuka haavoittuu verkossa –selvityksen mukaan hieman alle viidesosa lapsista on kohdannut verkossa viimeisen vuoden aikana jotain ikävää. Verkossa kohdataan esimerkiksi kiusaamista, häirintää ja vihapuhetta. Myös yksityisyyteen liittyvät asiat huolettavat lapsia.

– Lapsilla on oikeus suojeluun tällaisilta uhilta ja digitaalisten turvataitojen ja -tietojen oppiminen on osa tätä suojelua, muistuttaa Hämäläinen.

Digitaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden oppimisalustaa testataan monissa suomalaisissa kouluissa jo tänä syksynä. Alustaa käytetään oppituntien osana, jolloin opettaja saa samalla tietoa oman luokkansa osaamisesta sekä luokan tulosten perusteella suositeltuja materiaaleja, joiden avulla digiturvallisuustaitoja voidaan harjoitella yhdessä oppilaiden kanssa.

– Digitaaliset välineet ovat osa jokaisen lapsen ja nuoren arkea ja niiden käyttö tärkeä kansalaistaito. Sen sijaan digitaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden taidot eivät sitä vielä laajalti ole. Koulussa näiden taitojen harjoittelu tapahtuu yhdessä ammattitaitoisten opettajien tuella ja toisilta oppilailta oppien, mikä mahdollistaa tasa-arvoisemman oppimisen. Meille on erityisen tärkeää tukea kouluja sekä olla mukana edistämässä lasten ja nuorten digiturvallisuustaitojen kehittymistä ja kykyä navigoida online-maailmassa, sanoo Microsoftin oppilaitosliiketoiminnan johtaja Tia Ainola.

– Accenture on ollut mukana hankkeessa sen ideoinnista lähtien, sillä pidämme lasten digitaalisia turvataitoja olennaisina elämäntaitoina. Olemme hyödyntäneet osaamistamme teknologian ja muotoilun saralla rakentaessamme oppimisalustaa, jonka lisäksi olemme kartoittaneet opettajien ja lasten tarpeita yhdessä muiden kumppanien kanssa. Näemme hankkeessa erityisen hyvänä, että pääsemme kehittämään kansallista ratkaisua yhdessä eri alojen osaajien kanssa, toteaa Annu Haaranen, yritysvastuupäällikkö Suomen Accenturelta.

Hankkeen avulla voidaan kerätä ainutlaatuista ymmärrystä suomalaisten viidesluokkalaisten osaamisesta, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi opetuksen suunnittelussa ja tutkimuksessa. Alustan harjoitukset ja materiaalit perustuvat Opetushallituksen “Uudet lukutaidot” -kehittämisohjelman digitaalista hyvinvointia ja turvallisuutta koskeviin sisältöihin.

Microsoftin ja Accenturen lisäksi hanketta tukee Opetushallitus, ja asiantuntijakumppaneina ovat mukana Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Mediakasvatusseura ja Edita. Digitaalisia palveluja tarjoavat yritykset ja muut lasten turvallisuudesta digimaailmassa kiinnostuneet kumppanit ovat tervetulleita mukaan.

Lue lisää yhteistyömuodoista verkkosivuiltamme.

Lisätietoja:

Hankkeen verkkosivu: Digitaalinen hyvinvointi ja turvallisuus kouluille

Mirja Hämäläinen, digihyvinvoinnin asiantuntija, Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 461 7658, mirja.hamalainen@pelastakaalapset.fi

Sanna Kuusisto, johtaja, viestintä ja varainhankinta, Pelastakaa Lapset ry, puh. 045 104 6633, sanna.kuusisto@pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children -liikettä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi