Lapsista huolehtiminen on tulevaisuudesta huolehtimista – vanhemmuuden tukeminen keinona vähentää lapsiköyhyyttä

Lasten vanhemmat ja heidän ympärillään olevat aikuiset ovat keskeisessä asemassa lasten hyvinvoinnin edistämisessä. Keskustelu, neuvonta ja koulutus lasten tarpeista ja tulevaisuudesta lisäävät mahdollisuutta katkaista köyhyyden kierre.

Lasten hyvinvointi on ympäröivistä aikuisista riippuvaista. Köyhissä olosuhteissa elävällä lapsella on moninkertainen riski kärsiä köyhyydestä myös aikuisena.

Lapsuudessa saadun huolenpidon ja turvan merkitys on suuri, sillä elämän alussa saadut valmiudet, kuten terveys ja koulutus voivat auttaa katkaisemaan ylisukupolvisen köyhyyden. Köyhyys on usein rakenteellista, mutta mahdollisuus muutokseen on olemassa. Tästä syystä on erityisen tärkeää varmistaa, että jokaisella vanhemmalla ja huoltajalla on mahdollisuus huolehtia lasten hyvinvoinnista ja antaa heille hyvä tulevaisuus.

Lapsista huolehtiminen yhteiskunnan tuen keskiössä

Sosiaaliturva tarkoittaa palveluita ja rahallisia etuuksia, joiden tarkoitus on turvata jokaiselle perheelle riittävä toimeentulo kaikissa elämän hetkissä. Pelastakaa Lapset edistää yhdessä viranomaisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa sosiaaliturvaa maissa, joissa riski jäädä tai ajautua köyhyyteen on suurin.

Pelastakaa Lasten näkökulmasta sosiaaliturvan tulee olla aina lapsilähtöinen. Tämä tarkoittaa, että sosiaaliturvalla pyritään ehkäisemään ja tarttumaan lapsiköyhyyden juurisyihin sekä tukemaan lasten hyvää elämää.

Käytännössä rahallisiin etuuksiin yhdistetään koulutusta, neuvontaa ja keskustelua lasten elämässä tärkeimmille aikuisille, kuten vanhemmille ja opettajille.

Lasten tärkeimmistä tarpeista huolehtimalla on mahdollista edistää koko yhteisön pitkäaikaista hyvinvointia. Lasten koulutus, terveys ja hyvinvointi vaikuttavat heidän tulevaisuuteensa.

Hyvinvoivista lapsista kasvaa hyvinvoivia aikuisia.

Vanhemman tärkeä rooli

Vanhemman roolia lapsen elämässä ei voi vähätellä. Somaliassa Pelastakaa Lasten haastattelemat äidit kertoivat, että heidän näkökulmastaan äidin tärkein tehtävä on huolehtia lasten tärkeimmistä perustarpeista, kuten siitä, että lapset saavat lämpimän ruuan ja puhdasta vettä. Äidin tehtävä on osoittaa lapsille rakkautta ja tehdä kaikkensa heidän eteensä.

Perheen eläessä köyhyydessä ei lapsista huolehtiminen ole kuitenkaan helppoa tai itsestään selvää.

Vaikka jokainen vanhempi haluaisi tarjota lapselleen parhaan mahdollisen elämän, ei tämä aina ole mahdollista.

Jos turvaverkkoja ei ole, voi esimerkiksi yllättävä shokki tai muutos ympäristössä, kuten sota tai kuivuus, pakottaa vanhemmat ottamaan lapsensa pois koulusta tai vähentämään lasten syötävän ruuan määrää.

Pelastakaa Lapset pitää äärimmäisen tärkeänä, että vanhemmat saavat lapsista huolehtimiseen ja heidän kasvatukseensa kaiken tarvittavan tuen. Rahalliseen tukeen pyritään aina yhdistämään hyvän vanhemmuuden –valmennusta sekä neuvontaa lapsen hyvinvoinnista.

Esimerkiksi Nepalissa, Sudanissa, Sambiassa ja Somaliassa lasten vanhemmat ja huoltajat ovat osallistuneet hyvää vanhemmuutta edistäviin tapaamisiin.

Keskustelu muiden vanhempien kanssa synnyttää oivalluksia

Tapaamisissa vanhemmat oppivat ja keskustelevat lasten tarpeista ja toiveista. He saavat koulutusta ammattilaisilta esimerkiksi väkivallattomaan kasvatukseen ja keskustelevat tavoista, joilla rahallisen tuen voi käyttää lasten tärkeimpiin tarpeisiin, kuten koulutukseen.

Esimerkiksi Somaliassa lasten isät osallistuvat myös omiin tapaamisiin, joissa he keskustelevat sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja keinoista edistää tätä omassa perheessään.

Hyvän vanhemmuuden -valmennuksiin osallistuneet vanhemmat ovat kertoneet, miten keskustelu muiden vanhempien kanssa on tuonut heille vertaistukea sekä oivalluksia lasten hyvinvoinnin tukemisesta.

Sudanissa perheet ovat kehittäneet myös itseorganisoituvia ryhmiä, kuten äideille suunnattuja ryhmiä, joissa koulutetut vastuuhenkilöt jakavat tietoaan lasten ravitsemuksesta muille äideille.

“Olen iloinen ryhmään osallistumisesta, sillä tiedän nyt lapseni terveydestä paljon enemmän ja jaan oppeja jatkuvasti ryhmän muiden äitien kanssa”, kertoo kymmenen hengen äitiryhmään osallistunut Thuraya.

Sosiaaliturvaan yhdistetyt hyvän vanhemmuuden –valmennukset voivat saada aikaan pitkäaikaisia muutoksia. Kun vanhempien tietoisuutta lapsen oikeuksista lisätään, on mahdollista lopettaa haitallisia perinteitä, kuten ruumiillinen kuritus.

Toisaalta käsityksiä esimerkiksi tyttöjen koulutuksesta voidaan muuttaa parempaan lisäämällä tietoa koulutuksen tärkeydestä. Nämä muutokset edistävät köyhyyden kierteen katkaisemista.

“Ollessani itse lapsi tekemistäni virheistä seurasi väkivaltaa, mutta haluan omalle lapselleni toisen tien. Lasten ja vanhempien tulisi aina käyttää vuoropuhelua väärinkäsitysten ratkaisemiseksi väkivallan sijaan”, sanoo 1-vuotiaan tyttären äiti Chileshe, joka osallistui tapaamisiin Sambiassa.

Suomen Pelastakaa Lapset vähentää lapsiköyhyyttä lapsilähtöistä sosiaaliturvaa edistävällä ohjelmatyöllä Burkina Fasossa, Intiassa, Nepalissa, Filippiineillä, Somaliassa, Sudanissa ja Sambiassa.

Lapsiköyhyyttä vähennetään lisäksi osallistumalla kansainvälisen Pelastakaa Lasten hätäapuun esimerkiksi Jemenissä ja Afganistanissa. Lasten elintärkeät perustarpeet, kuten ruuan ja koulutuksen turvaamalla tuemme perheiden selviytymistä konfliktien keskellä.