Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy

Tämä opas on työkalu ammattilaisille, jotka toimivat nuorten kanssa. Oppaan tarkoitus on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Opas koostuu kolmesta osasta:

1. Mitä tarkoittaa, että nuorella on lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus? Lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen ja tarvittavan avun tunnistaminen.

2. Miten tukea avun hankkimisessa nuorta, jolla on lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus? Stigman negatiivisten vaikutusten torjuminen.

3. Millaista tietoa ammattilainen voi antaa nuorelle, jolla on lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus? Vastauksia nuorten mahdollisiin kysymyksiin.

Jokaisessa oppaan kolmessa osassa on erilainen näkökulma aiheeseen ja niissä oletetaan, että lukija on tutustunut aikaisempaan osaan. Ensimmäiset kaksi osaa johdattelevat aiheeseen ja soveltuvat kaikille. Kolmas osa on suunnattu erityisesti ammattilaisille, jotka työskentelevät nuorten kanssa.

Tämä opas ei kata kaikkia näkökulmia liittyen nuoriin, joilla on lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus. Opas ei myöskään ole ohje, miten toimia jossain tietyssä tilanteessa. Oppaassa on tietoa, joka tukee ammattilaista lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyssä ja työssä niiden nuorten kanssa, joilla on lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus. Koska kansalliset lait ja toimintavaihtoehdot eroavat (Suomessa ja Tanskassa), jotkin aiheet ja tapaukset vaativat tarkempaa tietoa, kuin mitä tämä opas voi antaa. Oppaassa mainitaan, jos ammattilaisen tulisi konsultoida paikallista tai kansallista tahoa toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Oppaassa sana “nuori” viittaa ensisijaisesti murrosiässä tai sen ympärillä oleviin (11–19-vuotiaisiin), joilla seksuaaliset ajatukset ovat kehittymässä ja ovat heille ajankohtaisia. Kun oppaassa puhutaan “lapsista”, viitataan pääosin ikäryhmään, jonka seksualisointi on tilanteessa huolestuttavaa. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi ja heitä koskevat lapsen oikeudet. Oppaassa termejä “lapsi” ja “nuori” käytetään kuitenkin tavalla, joka poikkeaa tästä periaatteesta, jotta kyetään antamaan tietoa siitä, milloin nuoren lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus on huolestuttavaa.

Oppaassa ei keskitytä kaikenikäisten henkilöiden lapsikohteiseen seksuaaliseen kiinnostukseen. Nuoren henkilön kohdalla tarvittava ja saatavilla oleva apu voivat olla erilaisia, sillä nuoren lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen konteksti ja motiivit vaikuttavat avuntarpeeseen. Oppaassa keskitytään interventioihin, joiden tarkoitus on ennaltaehkäistä seksuaaliväkivaltaa silloin, kun lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus on varhaisessa kehitysvaiheessa. Interventiot saattavat olla erilaisia aikuisille, joilla on lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus.

Monet oppaassa käsitellyt aiheet ovat oleellisia myös yli 19-vuotiaiden henkilöiden kohdalla. Tiedon soveltamisessa vanhempiin ikäryhmiin on kuitenkin huomioitava, että opas on kirjoitettu erityisesti nuoria ajatellen.

Opas on saatavilla myös englanniksi (pdf).