Lapsiavioliitot aiheuttavat yli 60 tytön kuoleman joka päivä

Kansainvälisenä tyttöjen päivänä julkaistu Pelastakaa Lasten uusi analyysi paljastaa, että arviolta yli 22 000 tyttöä kuolee vuosittain lapsiavioliitoista aiheutuviin raskauksiin ja synnytyksiin.

Lapsiavioliittojen määrä on Länsi- ja Keski-Afrikassa maailman korkein. Näiden alueiden osuus kaikista lapsiavioliittoihin liittyvistä kuolemantapauksista maailmassa on lähes puolet (9 600), mikä tarkoittaa noin 26 kuolemaa päivässä. Teini-ikäisten äitiyskuolleisuus on näillä alueilla neljä kertaa suurempi kuin missään muualla maailmassa.

Etelä-Aasiassa puolestaan raportoidaan vuosittain noin 2 000 lapsiavioliittoon liittyvää kuolemaa (kuusi joka päivä). Seuraavina tilastoissa ovat Itä-Aasian ja Tyynenmeren alue, jossa vastaava luku on 650 kuolemantapausta (tai kaksi joka päivä) sekä Latinalainen Amerikka ja Karibia, jossa luku on 560 kuolemantapausta vuodessa (tai lähes kaksi päivässä).

On myönteistä, että jo lähes 80 miljoonaa lapsiavioliittoa on pystytty estämään maailmanlaajuisesti viimeisen 25 vuoden aikana. Positiivinen kehitys oli kuitenkin pysähtynyt jo ennen koronaviruspandemian puhkeamista. Pandemia on osaltaan edelleen pahentanut lapsiavioliittoihin ajavaa eriarvoisuutta. Lisäksi se on johtanut koulujen sulkemiseen, terveyspalvelujen ylikuormittumiseen tai sulkemiseen ja yhä useampien perheiden köyhyyteen. Naisia ja tyttöjä koskettaa lisääntynyt väkivallan riski pitkittyneiden sulkutilojen aikana. Lisäksi 10 miljoonan tytön odotetaan avioituvan vuoteen 2030 mennessä, jolloin yhä useampi nuori tyttö on hengenvaarassa.

– Lapsiavioliitot ovat räikeä tyttöjen oikeuksien rikkomus ja samalla yksi pahimmista tyttöihin kohdistuvan sukupuoleen perustuvan väkivallan muodoista. Raskauteen sekä synnytykseen liittyvät komplikaatiot ovat merkittävin kuolinsyy 15–19-vuotiaiden tyttöjen parissa. Erityisen suuressa vaarassa ovat kehittyvissä maissa elävät tytöt, toteaa Anne Haaranen, Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja.

– Miljoonien tyttöjen lapsuus loppuu vuosittain ennen aikojaan ja usein he joutuvat naimisiin hyvinkin paljon heitä vanhempien miesten kanssa. Sen lisäksi, että tyttöjen terveys ja eloonjäänti vaarantuvat lapsiavioliittojen myötä, heiltä evätään usein myös mahdollisuudet koulutukseen ja kehittymiseen. Kaikkia tyttöjä on suojeltava tältä äärimmäisen haitalliselta käytännöltä.

Sukupuolten eriarvoisuus ruokkii edelleen lapsiavioliittoinstituutiota. Monissa yhteisöissä on yhä myös vallallaan haitallisia uskomuksia esimerkiksi siitä, että nuorille äideille syntyneet lapset ovat terveempiä ja älykkäämpiä, ja vanhemmille miehille on hyvä saada nuori vaimo.

Jopa maissa, joissa lapsiavioliitot ovat laittomia, käytäntö on edelleen laajalle levinnyt. Näin on esimerkiksi Burkina Fasossa, jossa lapsiavioliittojen määrä on maailman korkeimpia.

– Mieheni oli 54-vuotias ja hänellä oli jo neljä vaimoa. Halusin jatkaa koulunkäyntiä, joten päätin paeta. Minut saatiin kuitenkin kiinni ja palautettiin asumaan hänen luokseen, joten pakenin uudelleen. Kävelin 40 kilometriä ja onnistuin pääsemään bussin kyytiin, kertoo nyt 23-vuotias Viviane.

Viviane oli luvattu jo syntyessään miehelleen ja hänet pakotettiin naimisiin 12-vuotiaana.

– Päädyin lopulta kaltaisiani lapsimorsiamia auttavaan tukikeskukseen. Opiskelen nyt matematiikkaa, ja kouluttaudun sairaanhoitajaksi. Samalla valistan muita nuoria tyttöjä koulutuksen hankkimisen tärkeydestä.

Pelastakaa Lasten tänään julkaisemassa Global Girlhood Report 2021: Girls’ rights in crisis –selonteossa järjestö vaatii kaikkien maiden hallituksia toimimaan ongelman ratkaisemiseksi:

  • Tuomaan tyttöjen omaa ääntä kuuluviin tukemalla heidän oikeuttaan osallistua turvallisesti ja mielekkäästi kaikkeen julkiseen päätöksentekoon.
  • Tarttumaan sukupuoleen perustuvan väkivallan aiheuttamiin välittömiin ja jatkuviin riskeihin, lapsiavioliitto mukaan lukien. Tämä tulee tehdä asettamalla tyttöjen oikeudet ja sukupuolten välinen tasa-arvotyö parannustoimenpiteiden keskiöön, kun on kyse humanitaarisesta avustustoiminnasta, kehitysyhteistyöpolitiikasta ja koronaviruspandemian jälkivaikutusten hoitamisesta.
  • Takaamaan kaikkien tyttöjen oikeudet, myös heidän, joita koskevat eriarvoisuuden ja syrjinnän useat eri muodot (kuten sukupuoleen, rotuun, vammaan tai taloudelliseen asemaan perustuva syrjintä). Tämä tulee tehdä kehittämällä uusia osallistavia toimintatapoja ja ohjelmia. Turvallista ja eettistä tiedonkeruuta on myös kehitettävä, jotta koronavirustaudin vaikutukset nykyisiin taloudellisiin, ilmastoon ja konflikteihin liittyviin kriiseihin ymmärretään entistä paremmin ja niihin olisi mahdollista reagoida reaaliajassa.
  • Varmistamaan naispuolisen humanitaarisen henkilöstön turvallinen ja rajoittamaton osallistuminen kaikkiin humanitaarisiin avustustoimiin, mukaan lukien tarvearvioinnit, humanitaaristen palvelujen suunnittelu, täytäntöönpano sekä seuranta ja arviointi kaikilla tasoilla.
  • Liittymään Generation Equality -kampanjaan, joka tekee työtä sukupuolten tasa-arvoa koskevan maailmanlaajuisen edistämissuunnitelman toteuttamiseksi. Suunnitelmaan sisältyy tavoite estää yhdeksän miljoonaa lapsiavioliittoa seuraavan viiden vuoden aikana.

* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojelemiskeksi.