Lapset laitteilla -selvityksen kansikuva, jossa lapsi selaa tablettia kuulokkeet korvilla

Lapset laitteilla

LAPSET LAITTEILLA – MITEN LAPSET JA VANHEMMAT KOKEVAT DIGILAITTEIDEN VAIKUTUKSET LAPSEEN?

Tarkastelemme tässä selvityksessä lasten ja heidän vanhempiensa ajatuksia digilaitteiden ja sovellusten vaikutuksista lapsen hyvinvointiin. Julkisuudessa on usein esillä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä huolenaiheita. Selvitykseen vastasi 1003 vanhempaa sekä 567 näiden kanssa samassa taloudessa asuvaa lasta. Aineisto koostuu kyselylomakkeella kerätystä määrällisestä ja laadullisesta datasta sekä niitä täydentävistä haastatteluista.