Lapset ja nuoret EU:ssa kertovat mielipiteensä oikeuksistaan

Tuore kyselytutkimus paljastaa suuria haasteita lapsen oikeuksien toteutumisessa EU:n sekä lähialueen maissa. Viiden lapsijärjestön toteuttamaan kyselyyn otti osaa yli 10 000 lasta ja nuorta. Selvityksellä pyritään vaikuttamaan tulevaan EU:n lapsen oikeuksia koskevan strategiaan ja lapsitakuun sisältöön.

Laajamittaiseen kyselytutkimukseen pohjautuva Our Europe, Our Rights Our future -raportti paljastaa, että kolmasosa lapsista ja nuorista on kokenut eriarvoistavaa kohtelua, syrjintää tai syrjäytymistä. Nämä kokemukset ovat yleisempiä tyttöjen, vammaisten, siirtolaisten, turvanpaikanhakijoiden sekä etnisiin ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien lasten parissa.

Kyselyyn osallistuneet nostivat myös esiin riittämättömän pääsyn keskeisiin palveluihin. EU:n maissa elävistä lähes joka kolmas ilmoitti, että heillä ei ole riittävästi terveyspalveluja tarjolla. Tämä ongelma korostui sekä vähemmistöihin kuuluvien lasten parissa, että työttömyyden koettelemissa perheissä.

Kysely vahvistaa jälleen sen, että köyhyys on merkittävä eriarvoisuutta vahvistava tekijä. Lähes joka kolmas kyselyyn osallistunut EU:n alueella elävä lapsi kertoi vaikeuksista kustantaa esimerkiksi opiskeluvälineitä, iltapäiväkerhotoimintaa ja kouluretkiä.

Eroja henkisessä hyvinvoinnissa

Erityisen huolestuttavaa on se, että EU:ssa viidennes lapsista tuntee surua tai tyytymättömyyttä suurinta osaa ajasta. Lähes yksi kymmenestä kyselyn osallistuneesta kertoivat mielenterveyteen liittyvistä vaikeuksista tai oireista, kuten masennuksesta tai ahdistuksen tunteista. Tytöt ilmoittivat poikia useammin näistä haasteista.

Kolme neljännestä lapsista kertoivat viihtyvänsä koulussa. Samalla 80 prosenttia 17-vuotiaisista on sitä mieltä, että koulutus ei anna riittäviä valmiuksia tulevaisuutta varten. Yli puolet vastaajista toivoi vähemmän kotitehtäviä tai enemmän kiinnostavia oppitunteja.

Myönteisinä asioina oli, että lähes kaikki kyselyyn osallistuneista ovat tietoisia oikeuksistaan. Suuri enemmistö myös katsoo, että heidän vanhempansa kunnioittavat näitä oikeuksia. Samalla enemmistö vastaajista kuitenkin katsoo, että heidän mielipiteillään ei ole merkitystä.

Viime syksyllä toteutettuun kyselyyn osallistui yli 10 000 iältään 11–17-vuotiasta lasta ja nuorta, joista valtaosa elää EU:n maissa. Kyselyn toteutti viisi lapsen oikeuksia puolustavaa järjestöä: Child Fund Alliance, Eurochild, Pelastakaa Lapset, UNICEF sekä World Vision. Selvitys edistää osaltaan lasten ja nuorten osallisuutta ja kuulemista osana EU:n lapsen oikeuksia koskevan strategian sekä lapsitakuun valmistelua.