Lapset haluavat tietää, miten suojautua seksuaaliväkivallalta

Lapsiin netissä kohdistuva seksuaaliväkivalta on kasvava ongelma. Lapset ja nuoret kertovat tarvitsevansa tietoa, miten tunnistaa seksuaaliväkivaltaa sekä ohjeita, miten toimia sitä kohdatessaan. Pelastakaa Lapset vastaa tähän tarpeeseen käynnistämällä aiheesta tiedottamisen lasten ja nuorten käyttämissä kanavissa juuri heitä varten suunnitelluilla sisällöillä. Tietoisuutta lisäämällä autetaan lapsia ja nuoria suojaamaan itseään ja omia rajojaan sekä madalletaan kynnystä kertoa väkivallan kokemuksista aikuiselle.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuva seksuaaliväkivalta digitaalisissa ympäristöissä on kasvava haaste niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Erityisesti tytöt ja lapset, jotka eivät määrittele sukupuoltaan binääristi, ovat suuremmassa riskissä kohdata seksuaaliväkivaltaa netissä.

Pelastakaa Lapset käynnistää sosiaalisessa mediassa 11–17-vuotiaille suunnatun tiedotuskampanjan, jonka tavoitteena on, että heillä on tietoa sosiaalisessa mediassa ja netissä tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä, houkuttelusta ja seksuaaliväkivallasta. Animaatiovideoiden avulla lapsille ja nuorille kerrotaan keinoista suojata itseään ja toisia.

Yhdessä lasten ja nuorten kanssa työstetyt videot tarjoavat myös ammattilaisille keinoja tunnistaa seksuaaliväkivallan eri muotoja sekä tukea asian puheeksi ottamiseen lasten ja nuorten kanssa.

”Lapsi ja nuori ei aina edes hahmota kohdanneensa seksuaaliväkivaltaa ja että kyseessä voi olla rikos. Tietoisuutta lisäämällä autetaan heitä tunnistamaan paremmin riskejä ja varoitusmerkkejä sekä kertomaan väkivallan kokemuksista aikuiselle”, Pelastakaa Lasten Nettivihjeen asiantuntija Maarit Mustonen sanoo.

Keskeisenä tavoitteena on saattaa lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset paremmin viranomaisten tietoon.

Lapset ja nuoret kaipaavat tietoa ja toimintaohjeita

Seksuaaliväkivaltaa tapahtuu kaikissa ympäristöissä, kuten kotona, julkisessa tilassa ja netissä. Seksuaaliväkivaltaa on esimerkiksi se, jos aikuinen kommentoi lapsen kuvaa tai kehoa seksuaalissävytteisesti tai pyytää lapselta alastonkuvaa. Aikuinen saattaa myös ohjata lasta tekemään itselleen seksuaalisia tekoja leikin varjolla.

”Keskusteluissamme lasten ja nuorten kanssa kävi ilmi, että he tarvitsevat seksuaalikasvatusta, tietoa miten tunnistaa seksuaaliväkivallan eri muotoja, rohkaisua aikuisille kertomiseen sekä neuvoja, miten toimia ja minne ilmoittaa, jos he kohtaavat netissä seksuaaliväkivaltaa. Kun heillä on toimintaohjeet tiedossa, netistä tulee turvallisempi paikka viettää aikaa”, Maarit Mustonen sanoo.

Lapsiin netissä kohdistuva seksuaaliväkivalta yleistyy jatkuvasti

Pelastakaa Lasten Grooming lasten silmin -selvityksessä (2021) lapsista 62 % vastasi heihin olleen netin välityksellä yhteydessä henkilö, jonka he tietävät tai epäilevät olleen aikuinen tai vähintään lasta viisi vuotta vanhempi henkilö. Näistä lapsista 17 % vastasi saaneensa seksuaalissävytteisiä viestejä viikoittain ja 29 % vähintään kerran kuukaudessa. Kolmasosa lapsista ei kertonut kohtaamastaan groomingista kenellekään. Valtaosa (93 %) heistä, jotka kertoivat kokemuksistaan, kertoi niistä ystävälle.

Vuonna 2022 toteutetun Lapsiuhritutkimuksen mukaan lapsiin ja nuoriin kohdistuva seksuaaliväkivalta on yleistynyt ja osin muuttunut vakavammaksi. Jotakin seksuaalista häirintää tai ehdottelua internetissä on kokenut 21 prosenttia kuudesluokkalaisista ja 36 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista. Vuonna 2022 yhdeksäsluokkalaisista tytöistä 8 % kertoi seksuaaliväkivallan kokemuksista (vrt. 5 % vuonna 2013). Puolet heistä kertoi tekijän olleen ennestään tuntematon (vrt. 23 % vuonna 2013).

Kouluterveyskyselyn (2021) mukaan 8. ja 9. luokkalaisista 9 % on kokenut seksuaaliväkivaltaa ja 30 % seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua viimeisen vuoden aikana. Vuonna 2019 Kouluterveyskyselyssä vain 25 % vastaajista oli kertonut kokemastaan aikuiselle.

***

Videot:

  1. Ylimääräinen uutislähetys: https://youtu.be/xrFPSMNzUtI
  2. Myös toinen nuori voi tehdä seksuaaliväkivaltaa: https://youtu.be/sTrJCFmwuDA
  3. Seksuaaliväkivaltaa voi olla vaikea tunnistaa: https://youtu.be/bGRW59Ew1jU
  4. Älä jää tapahtuneen kanssa yksin: https://youtu.be/rL5sfijlfAE
  5. Vastuu on aina seksuaaliväkivallan tekijällä: https://youtu.be/gtgQq17GLps
  6. Ilmoittamalla voit auttaa muitakin: https://youtu.be/QV9zENMJBqw

Projekti on rahoitettu oikeusministeriön erityisavustuksella Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman toimeenpanemiseksi.

Pelastakaa Lasten Nettivihje tekee työtä lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Nettivihjeelle voi ilmoittaa matalalla kynnyksellä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista ja lapseen kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvästä toiminnasta netissä. www.nettivihje.fi