Kaksi iloista lasta riippumatossa.

Lapsen oikeuksien manifesti käynnistää eurooppalaisten lapsi- ja perhejärjestöjen eurovaalikampanjan

23 eurooppalaista kansainvälistä järjestöä julkaisee tänään Lapsen oikeuksien manifestin (Child Rights Manifesto) Brysselissä. Manifesti käynnistää näiden merkittävien eurooppalaisten lapsi- ja perhejärjestöjen eurovaalikampanjan, jonka tavoitteena on kutsua eurovaaliehdokkaita sitoutumaan lapsen oikeuksien puolustajiksi (Child Rights Champion).

Järjestöt muistuttavat tulevia EU-päättäjiä, että lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin tulee olla EU:n päätöksenteon ja kumppanuuksien keskeisiä painopisteitä. Myös suomalaisten europarlamentaarikkojen on sisällytettävä lapsen oikeudet kaikkeen päätöksentekoon. Lapsenoikeusperustaisen lähestymistavan tulee olla kaikkia EU:n päätöksiä, toimia ja investointeja ohjaava periaate. 

EU:ssa tehtävillä päätöksillä on suora vaikutus lasten elämään sekä EU:n jäsenmaissa että kaikkialla maailmassa. Noin miljardi lasta maailmassa on vaarassa ilmastokriisin vuoksi ja ainakin joka kuudes lapsi maailmassa asuu konfliktialueella. Köyhyys, talouskriisit, ilmastonmuutos ja ympäristöhaitat, sosiaalietuuksien heikennykset ja konfliktit vaikuttavat lapsiin usein enemmän, kuin aikuisiin.

Yhä digitaalisemmassa maailmassa lapset altistuvat enenevissä määrin myös verkon riskeille. Joka viides lapsi Euroopassa joutuu seksuaaliväkivallan uhriksi verkossa ja verkon ulkopuolella. Erityisesti verkossa riski on lisääntynyt ja siihen on tärkeä puuttua EU:n tasolla.

Peruspalveluihin ja osallisuuteen tulee panostaa

EU:n on jatkettava toimiaan lapsiköyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tällä hetkellä joka neljäs lapsi EU:ssa on vaarassa syrjäytyä, tai pudota köyhyysrajan alapuolelle. On ensiarvoisen tärkeää, että kaikille lapsille ja heidän perheilleen taataan pääsy laadukkaisiin peruspalveluihin, kuten terveydenhuoltoon, mielenterveyspalveluihin, koulutukseen, asumiseen ja ravitsemukseen. Lapsille on taattava myös oikeus syntymätodistukseen ja kansalaisuuteen, jotta pääsy peruspalveluihin toteutuu.

Lisäksi järjestöt muistuttavat, että erityisesti tulevien Euroopan parlamentin jäsenten, on varmistettava, että lapsen oikeuksiin perustuvaa, merkityksellistä, inklusiivista ja turvallista lasten osallistamista jatketaan kaikissa neuvotteluissa ja päätöksissä, jotka vaikuttavat lasten elämään.  

Jotta tavoitteisiin päästään jäsenmaiden päättäjien on jatkettava lasten oikeuksia koskevan EU-strategian edistämistä. Strategia takaa johdonmukaisuutta lapsia koskevan tietopohjan ja kuulemisten paremmaksi huomioimiseksi kaikessa parlamentin päätöksenteossa.

Millaisen Euroopan lapset haluavat?

Manifestin lisäksi julkistetaan lapsille ja nuorille suunnatun EU:n laajuisen kyselyn tulokset. Kyselyyn vastanneet 10–18-vuotiaat lapset kertovat, millainen on heille hyvä ja oikeudenmukainen Eurooppa. Lasten vastaukset ja kehittämisehdotukset antavat eurovaaliehdokkaille suunnan, jonka mukaan korjata lasten nostamia epäkohtia ja lapsenoikeusloukkauksia.

Lasten päähuolet ja suositukset tuleville europarlamentaarikoille liittyvät mielenterveyden haasteiden ratkaisemisen välttämättömyyteen sekä ilmastonmuutoksen, kiusaamisen, syrjinnän ja rasismin vastaisten toimien edistämiseen konkreettisin keinoin. Lisäksi he nostavat esille koulutuksen sekä lasten osallistumismahdollisuuksien varmistamiseen EU:n jäsenmaissa.

Lasten ohjausryhmän kanssa laadittuun viiden kansainvälisen järjestön yhteiseen kyselyyn vastasi yli 9200 lasta EU-maista. Suurin määrä vastaajista oli puolalaisia, romanialaisia ja kroatialaisia. Raportin yksi ehdotus on, että eurooppalaista aikuisten päätöksentekoa ohjaamaan ja siihen osallistumiseksi perustettaisiin lasten oma EU-parlamentti.


Eurovaaliehdokkaita lapsen oikeuksien puolustajiksi kutsuvista kansainvälisten järjestöjen tai kattojärjestöjen jäsenistä seitsemän toimii myös Suomessa. Nämä järjestöt ovat Pelastakaa Lapset, SOS-Lapsikylä, Suomen UNICEF, Plan International Suomi, Suomen World Vision, Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin ja Lastensuojelun Keskusliitto, joka on Eurochildin jäsen.  

Eurovaaliehdokas

Ryhdy Lapsen oikeuksien puolustajaksi.

Lapsen oikeuksien manifesti suomeksi

Europe Kids Want -kyselyn tulokset (englanniksi)

Lisätietoja

Tiina-Maria Levamo

Johtava asiantuntija – lapsen oikeudet ja vaikuttamistyö