Kuivuuskriisi on katastrofi lapsille Keniassa

Vakavasta aliravitsemuksesta kärsivien lasten määrä on noussut jopa 25 % tänä vuonna Kenian koillisosissa. Epäonnistuneiden sadekausien aiheuttama kuivuus on vaarassa aiheuttaa ennennäkemättömän katastrofin. Aliravitsemuksesta kärsivien lasten määrän arvioidaan nousevan vielä yli miljoonan, jos ennusteet seuraavankin sadekauden epäonnistumisesta pitävät paikkansa.

Afrikan sarvea uhkaa pahin kuivuus 40 vuoteen useiden epäonnistuneiden sadekausien vuoksi. Kriisiä kärjistää entisestään Ukrainan sodan aiheuttama ruoan hinnan nousu ja koronapandemian vaikutukset.

Vähintään 18,6 miljoonaa ihmistä elää akuutissa ruokaturvattomuudessa ja kasvavan aliravitsemuksen uhan alla Etiopiassa, Keniassa ja Somaliassa. Syyskuussa luvun arvioidaan nousevan jopa 20 miljoonaan. Yli 7 miljoonaa lasta on akuutin aliravitsemuksen vaarassa ja kahta miljoonaa lasta uhkaa aliravitsemuksen kriittisin muoto, vakava akuutti aliravitsemus.

Pohjoisen ja itäisen Kenian kuivilla ja puolikuivilla alueilla elää yli 2 miljoonaa lasta. Arviolta 942 000 alle 5-vuotiasta lasta ja 135 000 raskaana olevaa tai imettävää äitiä ovat akuutisti aliravittuja ja tarvitsevat hoitoa. Helmikuusta alkaen määrä on kasvanut 755 000 lapsella ja 103 000 äidillä.

Asha* kävelee aliravitsemuksesta kärsivän tyttärensä kanssa lähellä heidän kuivuudesta kärsinyttä kotikyläänsä Pohjois-Keniassa. Kuvaaja: Tommy Trenchard / Pelastakaa Lapset

Kuivuudesta johtuva 1,5 miljoonan karjaeläimen kuolema on Kenian paimentolaisille vakava isku. Perheet kamppailevat saadakseen ravintoa ja toimeentuloa. Lapset eivät saa elintärkeää maitoa ja jäljelle jäävä karja on liian laihaa myytäväksi.

Miljoonat ovat ajautuneet köyhyyteen eikä perheillä ole varaa ruokkia lapsia tai lähettää heitä kouluun. 3,3 miljoonan lapsen pelätään jäävän pois koulusta Keniassa, Etiopiassa ja Somaliassa. Luku on kolminkertaistunut kolmen kuukauden aikana.

Mahad*, 12, asuu äitinsä ja sisarustensa kanssa kylässä lähellä Somalian rajaa, Garissan piirikunnassa. Hänen perheensä menetti satoja eläimiä kuivuudelle. Nyt perheellä on pulaa ruoasta ja Mahadin koulunkäynti on uhattuna. Kylässä ei ole nähty sadetta useisiin vuosiin. Vettä yritetään kaivaa kuivasta joenuomasta.

Mahadin suurin toive on jatkaa koulunkäyntiä: ”Haluan olla isona opettaja. Haluan pysyä koulussa.”

12-vuotias Mahad* käy keräämässä vettä perheelleen matalasta kaivosta kuivuneen joenuoman varrelta. Kuvaaja: Tommy Trenchard / Pelastakaa Lapset

14-vuotias Dualle* on ollut neljän sisaruksensa kanssa välillä päiviä ilman ruokaa. Naapurit ovat auttaneet pahimmassa hädässä. Duallen mukaan pienet lapset ovat erityisesti hädässä, kun maitoa ei ole saatavilla entiseen tapaan.

“Karjamme kuolee ja ihmisillä ei ole syötävää. Joskus emme tee päivällistä ja lapsilla on nälkä. Seuraavana päivänä pyydämme apua naapureilta. Pienet lapset itkevät paljon, koska he eivät saa mistään maitoa. Joskus he menevät nukkumaan nälkäisinä. He voivat saada mitä vaan sairauksia, koska he ovat niin voimattomia.”

Pelastakaa Lapset on yhdessä paikallisten kumppanien kanssa vastannut Pohjois-Kenian kuivuuskriisiin tavoittaen tähän mennessä yhteensä 381 232 ihmistä, mukaan lukien 204 691 lasta. Järjestö tarjoaa kuivuudesta kärsiville perheille käteisapua, jotta he voivat ostaa elintärkeitä perustarvikkeita, kuten puhdasta vettä. Ravitsemus- ja terveydenhoitopalveluilla varmistetaan, että alle 5-vuotiaat lapset sekä raskaana olevat ja imettävät naiset saavat hoitoa ja pääsevät aliravitsemuksen ja eri sairauksien seulontoihin.

Pelastakaa Lapset vastaa akuuttiin vesipulaan toimittamalla kotitalouksille puhdasta vettä ja kunnostamalla kaivoja. Järjestö tarjoaa myös rehua sekä rokotuspalveluita riskialueiden karjalle.

Bilan ja hänen 3-vuotias tyttärensä Ajabo odottavat pääsyä Pelastakaa Lasten aliravitsemusseulontaan. Kuvaaja: Tommy Trenchard / Pelastakaa Lapset

*Nimet muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi

Auta lapsia nälkäkriisissä