Koulutusta kriisien keskellä – Pelastakaa Lapset auttaa lapsia oppimaan ja kouluun Sudanissa Nenäpäivän tuella

Pelastakaa Lapset ry auttaa tänä vuonna Nenäpäivästä saaduilla varoilla konflikteista kärsiviä lapsia opiskelemaan Sudanissa. Edistämme koulutukseen pääsyä, kehitämme oppimistiloja ja tuemme koulusta pois jääneitä lapsia epävirallisella opetuksella.

Sudanissa mahdollisuus käydä koulua ei ole lapsille itsestäänselvyys. Konfliktien, ilmastokriisin ja maailmanlaajuisen koronapandemian seurauksena useat miljoonat lapset ovat menettäneet pääsynsä perusopetuksen pariin. Alueilla, joissa useat päällekkäiset tekijät vaikeuttavat perheiden elämää, on koulua käymättömien lasten osuus erityisen suuri.

Laadukas koulutus on keino, jonka avulla lapset pystyvät rakentamaan elämänsä vakaalle pohjalle. Koulutus tarjoaa lapsille pitkäkestoisia, tulevaisuuden kannalta tärkeitä taitoja. Erityisesti tyttöjen koulutus on avain köyhyyden kierteen katkaisemiseen ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen.

Konflikteista kärsineille lapsille koulussa käyminen on keino palata tavalliseen arkeen ja kokea jälleen olonsa turvalliseksi. Opetuksen pariin auttamisen lisäksi vahvistamme myös lasten suojelua ja henkistä hyvinvointia, sillä erityisesti kriisitilanteissa lapset ovat suurimmassa vaarassa joutua väkivallan, huonon kohtelun tai hyväksikäytön kohteiksi.

Vähennämme lasten koulutukseen kohdistuvia esteitä kunnostamalla ja rakentamalla oppimistiloja, sekä kehittämällä näitä tiloja turvallisiksi ja osallistaviksi. Tarjoamme koulusta pois jääneille lapsille tukea epävirallisen koulutuksen muodossa, jotta yksikään lapsi ei jäisi kokonaan opetuksen ulkopuolelle. Kehitämme myös opettajien ja vanhempainyhdistysten valmiuksia edistää lasten oppimista sekä lisäämme tietoisuutta koulutuksen tärkeydestä ympäröivissä yhteisöissä.

Yksi avullamme kouluun Sudanissa palanneista lapsista on 16-vuotias Hanan*. Hananin koulutus keskeytyi perheen joutuessa pakenemaan konflikteja. Pakolaisleireillä koulut olivat pieniä eikä opetus ollut säännöllistä.

Tuellamme Hanan jatkoi koulussa käymistä ja rakastaa nyt oppia uutta ja tavata ystäviään. Hänen vanhempansa ovat ylpeitä tyttärestään ja kannustavat tätä opiskelemaan perheen köyhyydestä huolimatta.

“Suurin unelmani on valmistua opettajaksi joku päivä”, Hanan sanoo.

16-vuotias Hanan* opiskelee jälleen.

Pelastakaa Lapset on edistänyt Sudanin lasten koulutusta Euroopan unionin sekä lahjoittajien tuella. Tänä vuonna Nenäpäivästä saaduilla varoilla vahvistetaan entisestään koulutustoimintaa Sudanin lasten hyväksi. Hanke toteutetaan yhdessä Norjan Pakolaisneuvoston kanssa.

Nenäpäivän suora lähetys esitetään Yle TV1:llä ja Yle Areenassa perjantaina 11.11. klo 19 alkaen. Lisää Nenäpäivästä täällä.